loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
10 Jun 2022

Anunț concurs nr. 34997 din 09.06.2022

Categorie - Posturi vacante

ANUNŢ În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului

31 May 2022

Anunț concurs nr. 33061/31.05.2022

Categorie - Posturi vacante

ANUNŢ În aplicarea prevederilor  art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 39 (1), (11) și (2)  și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10, în

26 Apr 2022

Anunt examen promovare in grad nr. 25956/26.04.2022

Categorie - Posturi vacante

ANUNȚ In conformitate cu prevederile art. 476- 479 si 618 (22) din OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ  si     ale  H.G.  nr.   611/2008   pentru  aprobarea   Normelor   privind   organizarea   si dezvoltarea  carierei  functionarilor  publici,  PRIMARIA  MUNICIPIULUI  CARACAL  organizeaza  in data de: 27.05.2022  orele 10.00- proba  scrisa pentru  concursul / examenul de promovare in functii publice cu

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal