loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
17 Jun 2022

INTENŢIE DE ELABORARE

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT in vederea realizării investiției  CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E+MANSARDA CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, LOCUINTA LA ETAJ SI MANSARDA SI SPATII CONEXE LA SUBSOL str. Ion Heliade Radulescu nr.14, mun. Caracal, jud. Olt ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren curti constructii intravilan in suprafata de 656 mp.

14 Jun 2022

În vederea realizării investiției LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE str. Trandafirilor nr.14 si Trandafirilor nr.14, 14A, mun. Caracal, jud. Olt

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenurilor este teren arabil intravilan in suprafata de 17500 mp. Pe cele doua terenuri studiate nu se afla nicio constructie. Se propune lotizarea terenurilor in vederea construirii unor locuinte individuale izolate in regim de inaltime de maxim P+1+M.

30 Mar 2022

În vederea  EXTINDERII INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI CARACAL, JUDETUL OLT, IN SCOPUL REALIZARII INVESTITIEI “SALA DE EVENIMENTE(CAFE-BAR, RESTAURANT), SPATII DE CAZARE, AMENAJARE BAZA SPORTIVA” T14+15, P61, mun. Caracal, jud. Olt

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren arabil extravilan in suprafata de 6200 mp. Pe parcela studiata nu exista constructii. Se propune realizarea unei cladiri  cu functiune cafe – bar cu locuinta de serviciu la etaj si amenajare teren de sport. Cladirea va avea un regim  de inaltime de maxim P+1E. 

14 Mar 2022

În vederea realizării investiției Lotizare in sase loturi a terenului din strada General Magheru nr.72 in vederea construirii de locuinte individuale, str. General Magheru nr.72, mun. Caracal, jud. Olt

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: Imobilul studiat are categoria de  folosinta arabil. Pe parcela  studiata nu exista constructii. Se propune lotizarea terenului pentru construirea unui numar de maxim 6 locuinte individuale, cu un regim de inaltime de maxim P+1E. 

14 Mar 2022

În vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidențial generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: În baza Certificatului de Urbanism, nr. 173/01.09.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea obtinerii Avizului de Oportunitate necesar initierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential prin care se reglementează conditiile in care se poate construi pe terenul identificat cu

14 Mar 2022

În vederea realizării investiției  Spălătorie auto cu program cu 6 posturi, vulcanizare auto și clădire cu destinația mixtă (birouri, spatiu tehnic și cafe-bar pentru clienții spălătoriei auto, str. Antonius Caracalla, nr. 163, Caracal, jud. Olt

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: Tema-program a documentației consta in inserarea in parcelarul studiat a unei constructii cu functiunea de spalatorie auto. Spalatoria auto va contine 6 posturi, vulcanizare  si o cladiri cu destinatie mixta (spatiu asteptare clienti, cafe – bar, grup sanitar pentru clientii spalatoriei auto) in regim de inaltime P+1E

14 Mar 2022

În vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidențial generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr. 80B (fosta Tîrgul Nou nr. 80B, 80C, str. Sabinelor, nr. 42), Municipiul Caracal, Județul Olt

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: În baza Certificatului de Urbanism, nr. 204/15.10.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate în vederea obținerii Avizului de Oportunitate necesar inițierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent în vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidențial prin care se reglementează condițiile în care se poate construi pe terenul identificat

14 Mar 2022

În vederea realizării investiției Regenerare urbanǎ prin parcelare și reglementare zone pentru locuințe colective, servicii și comerț, complexe și baze sportive, generat de imobilele amplasate pe: Str.Tîrgul Nou, nr2, 2C, 2D Municipiul Caracal, Județul Olt; nr.cad.58376, 58375, 58236

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: În baza Certificatului de Urbanism, nr.208/19.10.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat documenația necesară inițierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent în vederea realizării investiției Regenerare urbanǎ prin parcelare și reglementare zone pentru locuințe colective, servici și comerț, complexe și baze sportive  prin care se reglementează condițiile în care se poate construi pe

07 Mar 2022

În vederea realizării de Investiții de interes public pe amplasamentul din str. Mihai Viteazul, nr. 73A, generat de imobilul amplasat pe: Str. Mihai Viteazul, nr. 73A, Municipiul Caracal, Județul Olt; nr.cad.57830

Categorie - PUZ/PUD etapa pregătitoare

ARGUMENTARE: În baza Certificatului de Urbanism, nr. 220/04.11.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat documenația necesară inițierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent în vederea realizării de Investiții de interes public pe amplasamentul din str. Mihai Viteazul, nr. 73A prin care se reglementează condițiile în care se poate construi pe terenul identificat cu nr cadastral 57830.

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal