loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2007

HCL Nr.1/25.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007

HCL Nr.2/25.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea utilizarii fondului de rulment

HCL Nr.3/25.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap, numarul de indemnizatii si a salarizarii asistentilor personali

HCL Nr.4/25.01.2007 REFERITOR LA: Stabilirea unor contraventii privind normele de exploatare si mentinere în buna stare a drumurilor publice, protectia mediului, a spatiilor verzi, organizarea si desfasurarea unei optime activitati comerciale si prestari servicii, precum si normele de convietuire sociala, ordine si liniste publica.

Abrogata prin:

HCLnr.95/2013

HCL Nr.5/25.01.2007 REFERITOR LA: Atribuirea în folosinta gratuita a unei suprafete de teren, din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003.

HCL Nr.6/25.01.2007 REFERITOR LA: Concesionarea unor parcele de teren categoriilor de persoane defavorizate social din municipiul Caracal.

HCL Nr.7/25.01.2007 REFERITOR LA: Completarea HCL nr. 104/2006 privind concesionarea, prin licitatie publica, a unor suprafete de teren apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, care nu se preteaza la amenajarea de spatii verzi, în vederea amplasarii de spatii comerciale

HCL Nr.8/25.01.2007 REFERITOR LA: Darea în administrare a suprafetei de 4822,97 mp, teren apartinând domeniului privat al municipiului situat în Parcul „Constantin Poroineanu”, Aleea Bibian nr.3 catre Clubul Sportiv Scolar Caracal

HCL Nr.9/25.01.2007 REFERITOR LA: Revocarea partiala a Hotarârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 159/2006.

HCL Nr.10/25.01.2007 REFERITOR LA: Acordarea de facilitati fiscale privind impozitul pe cladiri, datorat de S.C. HAME ROMÂNIA S.R.L., pe o perioada de 3 ani.

HCL Nr.11/28.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea procedurii înregistrarii si radierii vehiculelor care nu se supun înmatricularii de catre Regia Autonoma – REGISTRUL AUTO ROMÂN

HCL Nr.12/28.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Acordului de Cooperare si înfratire între Consiliul Local -Primaria Municipiului Caracal – România si Consiliul Judetean Jelgava -Republica Letonia.

HCL Nr.13/28.01.2007 REFERITOR LA: Desemnarea reprezentantilor Administratiei publice locale în Consiliul consultativ al spitalului municipal Caracal.

HCL Nr.14/28.01.2007 REFERITOR LA: Completarea HCL nr. 104/2006 privind concesionarea, prin licitatie publica, a unor suprafete de teren apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, care nu se preteaza la amenajarea de spatii verzi, în vederea amplasarii de spatii comerciale

HCL Nr.15/28.01.2007 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 ani, a unei suprafete de teren de 20,00 mp apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, amplasata pe str. Parului la Est de Bl.F, pentru construirea unui garaj auto.

HCL Nr.16/28.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea activitatilor culturale ce se vor desfasura în municipiul Caracal în anul 2007

HCL Nr.17/28.01.2007 REFERITOR LA: Trecerea unei cote parti dintr-un imobil, constructie si teren, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului, nr. 19A din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat

HCL Nr.18/28.01.2007 REFERITOR LA: Modificarea si completarea HCL nr. 121/31.08.2006 privind vânzarea spatiilor proprietate privata a Consiliului local, cu destinatia de cabinete medicale, a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe actului medical din imobilul situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 19A.


HCL Nr.19/28.01.2007 REFERITOR LA: Modificarea art. 27 din H.C.L. nr. 37/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Caracal

HCL Nr.20/28.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea procedurii pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica în baruri si restaurante

HCL Nr.21/28.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Planului strategic al Centrului de zi Cristina Caracal în domeniul serviciilor sociale în perioada 2006 -2011, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul institutiei publice specializate de asistenta sociala Centrul de zi Cristina Caracal si a Cartei drepturilor persoanelor care beneficiaza de servicii sociale.

HCL Nr.22/29.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de executie bugetara la 31 decembrie 2006

HCL Nr.23/29.01.2007 REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 în plus cu suma de 2.000.000 lei RON

HCL Nr.24/29.01.2007 REFERITOR LA: Acordarea de facilitati fiscale (scutire de dobânzi si penalitati) pentru persoane fizice conform O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

HCL Nr.25/29.01.2007 REFERITOR LA: Transferul sumei de 2.000.000 lei RON catre Întreprinderea publica SC IGO SA Caracal, în vederea modernizarii si retehnologizarii sistemului de termoficare în municipiul Caracal

HCL Nr.26/29.01.2007 REFERITOR LA: Metodologia de stabilire a sumelor ce se acorda persoanelor si familiilor marginalizate social pentru suportarea unei parti din datoriile pe care le au la serviciile publice de stricta necesitate

HCL Nr.27/29.01.2007 REFERITOR LA: Completarea HCL nr. 104/2006 privind concesionarea, prin licitatie publica, a unor suprafete de teren apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, care nu se preteaza la amenajarea de spatii verzi, în vederea amplasarii de spatii comerciale

HCL Nr.28/29.01.2007 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 ani, a unei suprafete de teren de 24,00 mp apartinând domeniului privat al municipiului Caracal amplasata la Sud de incinta Scolii generale nr. 7, pentru construirea unui garaj auto

HCL Nr.29/29.01.2007 REFERITOR LA: Vânzarea unei suprafete de 29 mp teren apartinând domeniului privat al municipiului Caracal situat în Piata Victoriei la Nord de Bl. 1ABC catre SC UNIFLADI SRL

HCL Nr.30/29.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, practicate de SC IGO SA Caracal.

HCL Nr.31/29.01.2007 REFERITOR LA: Aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare

HCL Nr.32/12.04.2007 REFERITOR LA: Participarea administratiei publice locale din municipiul Caracal la înfiintarea Operatorului unic al serviciului comunitar de utilitate publica apa si apa uzata în judetul Olt

HCL Nr.33/26.04.2007 REFERITOR LA: Darea în administrare a patrimoniului, Spitalului Municipal Caracal, situat în str. Plevnei, nr. 36, de catre Consiliul Local Caracal

HCL Nr.34/26.04.2007 REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 în plus cu suma de 1.900.000 lei RON

HCL Nr.35/26.04.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Acordului de Cooperare si înfratire între Consiliul Local -Primaria Municipiului Caracal – România si Consiliul Local – Primaria municipiului Pilea -Republica Elena

HCL Nr.36/26.04.2007 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafete de teren de 50,00 mp apartinând domeniului privat al municipiului Caracal amplasata la Nord de blocul K, str. A. Caracalla, pentru amenajare terasa

HCL Nr.37/26.04.2007 REFERITOR LA: Completarea HCL nr. 104/2006, privind concesionarea, prin licitatie publica, a unei suprafete de teren apartinând domeniului privat al Consiliului local al municipiului Caracal care nu se preteaza la amenajarea de spatii verzi, în vederea extinderii unei spatiu comercial existent

HCL Nr.38/26.04.2007 REFERITOR LA: Transmiterea în administrarea SC IGO SA a punctului de colectare a deseurilor si echipamentelor electrice si electronice (DEEE) din Caracal, str. Înfratirii, nr.1A si împuternicirea acestei societati cu colectarea acestora

HCL Nr.39/26.04.2007 REFERITOR LA: Vânzarea, prin licitatie publica, a unei suprafete de 1000 mp apartinând domeniului privat al municipiului Caracal situat în str. Aleea Statiunii, F.N., la sud de proprietatile numitilor Ceausenie Constantin si Popescu Sorin

HCL Nr.40/26.04.2007 REFERITOR LA: Efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul local Caracal si numitul Radoi Tudorel

HCL Nr.41/26.04.2007 REFERITOR LA: Completarea H.C.L. nr. 70/31.05.2006, privind numirea împuternicitilor Consiliului Local Caracal, care vor dispune masurile de blocare sau ridicare a autovehiculelor sau remorcilor stationatea neregulamentar în municipiul Caracal

HCL Nr.42/26.04.2007 REFERITOR LA: Planul de analiza si acoperire a riscurilor în Municipiul Caracal

HCL Nr.43/26.04.2007 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de Onoare” generalului-maior în retragere Vinicius-Dumitru P. Florescu

HCL Nr.44/31.05.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare economica pentru municipiul Caracal

Abrogata prin:

HCLnr.39/29.03.2013

HCL Nr.45/31.05.2007 REFERITOR LA: Trecerea imobilului 3138 Deveselu din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii, în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului local Caracal.

HCL Nr.46/31.05.2007 REFERITOR LA: Închirierea, prin licitatie publica, pe o perioada de un an, a unei încaperi cu suprafata de 25 mp din imobilul situat pe str. Iancu Jianu nr. 18 pentru înfiintarea unui centru de informare

HCL Nr.47/31.05.2007 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani, a unei suprafete de 900,00 mp teren apartinând domeniului public al municipiului Caracal situat în Parcul Constantin Poroineanu, Aleea Bibian, nr.3A, pentru teren de sport

HCL Nr.48/31.05.2007 REFERITOR LA: Concesionarea prin licitatie publica pe o perioada de 25 ani a Strandului tineretului situat în Parcul „Constantin Poroineanu”, Aleea Bibian nr. 6, în suprafata de 2721,90 mp, teren apartinând domeniului public al municipiului Caracal

HCL Nr.49/31.05.2007 REFERITOR LA: Completarea si modificarea HCL numarul 72/1999 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Caracal

HCL Nr.50/31.05.2007 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal a 20 apartamente si a
terenului aferent acestora din cadrul obiectivului de investitii „Locuinte sociale str. Dragos Voda nr. 10A, Bloc D1 – municipiul Caracal” în domeniul privat al municipiului Caracal, în vederea înstrainarii

Revocata prin:

HCLnr.66/2007

HCL Nr.51/28.06.2007 REFERITOR LA: Modificarea HCL nr. 75/28.09.2005, privind aprobarea contributiei Consiliului local în vederea realizarii proiectelor propuse a fi finantate din Fondul elvetian de contrapartida pentru reabilitare termica cladire „Centrul de Asistenta Sociala”

HCL Nr.52/28.06.2007 REFERITOR LA: Acordarea de facilitati fiscale (scutiri de dobânzi si penalitati) pentru persoane fizice conform O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

HCL Nr.53/28.06.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Acordului de Cooperare si Înfratire între municipiul Caracal, România si municipiul Bialogard, Polonia

HCL Nr.54/28.06.2007 REFERITOR LA: Anularea concesiunii unor parcele de teren atribuite unor persoane defavorizate social, din municipiul Caracal

HCL Nr.55/28.06.2007 REFERITOR LA: Concesionarea unor parcele de teren categoria de persoane defavorizate social din municipiul Caracal

HCL Nr.56/28.06.2007 REFERITOR LA: Atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu în suprafata de 26,40 mp situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, Asociatiei de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic, filiala Olt

HCL Nr.57/28.06.2007 REFERITOR LA: Modificarea HCL nr.66/29.09.98 în sensul diminuarii suprafetei de teren concesionate catre Administratia Finantelor Publice Caracal, cu suprafata de 150 mp

HCL Nr.58/28.06.2007 REFERITOR LA: Trecerea suprafetei de teren de 236,40 mp, amplasat în strada Toma Rusca, nr. 3-5, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Caracal

HCL Nr.59/28.06.2007 REFERITOR LA: Vânzarea, prin licitatie publica, a unui teren în suprafata de 236,40mp, apartinând domeniului privat al municipiului Caracal situat în strada Toma Rusca nr.3-5

HCL Nr.60/28.06.2007 REFERITOR LA: Aprobarea metodologiei de vânzare prin licitatie publica, a apartamentelor din Bl. D1, str.Dragos Voda nr. 10A, municipiul Caracal, judetul Olt.

Revocata prin:

HCLnr.66/2007

HCL Nr.61/28.06.2007 REFERITOR LA: Darea în administrare a suprafetei de 634,00mp, teren si constructii 296,40mp, apartinând domeniului public al municipiului situat în Parcul „Constantin Poroineanu”, Strada Strandului nr.5 catre Clubul Sportiv Scolar Caracal

HCL Nr.62/31.07.2007 REFERITOR LA: Vânzarea prin licitatie publica a unui teren în suprafata de 130 mp apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str.Marasti 87 A

HCL Nr.63/31.07.2007 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a suprafetei de 150 mp situat în Caracal str.Mieilor nr.8B

HCL Nr.64/31.07.2007 REFERITOR LA: Efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul local Caracal si numitul Marinica Petre 

HCL Nr.65/31.07.2007 REFERITOR LA: Concesionarea unor parcele de teren categoriilor de persoane defavorizate social din municipiul Caracal

HCL Nr.66/31.07.2007 REFERITOR LA: Revocarea H.C.L. nr.50/31.05.2007 si H.C.L. nr.60/28.06.2007

HCL Nr.67/31.07.2007 REFERITOR LA: Privind schimbarea destinatiei a 20 de apartamente si a terenului aferent acestora din locuinte sociale în locuinte si trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Caracal

HCL Nr.68/31.07.2007 REFERITOR LA: Aprobarea metodologiei de vânzare a apartamentelor din bl.D1, str.Dragos Voda, nr.10A, Caracal, Olt

HCL Nr.69/31.07.2007 REFERITOR LA: Aprobarea constituirii din bugetul local al municipiului Caracal, a fondului pentru închiderea si postînchiderea depozitului de deseuri municipale

HCL Nr.70/31.07.2007 REFERITOR LA: Aprobarea repartizarii unei locuinte sociale – Str. Vasile Alecsandri, nr.61.

HCL Nr.71/31.07.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Planului local de actiune „ Romii 2006-2008″ pentru aplicarea strategiei de îmbunatatire a situatiei romilor în municipiul Caracal.

HCL Nr.72/13.08.2007 REFERITOR LA: Aprobarea co-finantarii din bugetul Consiliului Local Caracal a obiectivul de investitie „GHISEU UNIC PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL”

HCL Nr.73/13.08.2007 REFERITOR LA: Aprobarea co-finantarii din bugetul Consiliului Local Caracal a obiectivul de investitie „REABILITARE SI MODERNIZARE STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT”

HCL Nr.74/13.08.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie: „REABILITARE SI MODERNIZARE STATIE DE EPURARE A  APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT”

HCL Nr.75/31.08.2007 REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 în plus cu 3.016.000 lei

HCL Nr.76/31.08.2007 REFERITOR LA: Sustinerea financiara a activitatilor sportive de fotbal si handbal în municipiul Caracal

HCL Nr.77/31.08.2007 REFERITOR LA: Aprobarea organizarii unui centru de învatamânt superior în municipiul Caracal de catre universitatea Ecologica – Bucuresti

HCL Nr.78/31.08.2007 REFERITOR LA: Realizarea obiectului „Reabilitare centrala termica de zona pentru cogenerare”, din cadrul obiectivului de investitie „Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Caracal, judetul Olt” prin asocierea cu un operator economic desemnat.

HCL Nr.79/31.08.2007 REFERITOR LA: Aprobarea „Strategiei de alimentare cu caldura a municipiului Caracal în conditiile programului de termoficare 2006 – 2009, calitate si eficienta”

HCL Nr.80/31.08.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare imobil si amenajare în locuinte sociale, str. G-ral Magheru nr.13A, municipiul Caracal, judetul Olt”

HCL Nr.81/31.08.2007 REFERITOR LA: Obiectivului „Reamenajare functionala „P+M” a imobilului situat în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.1, în vederea schimbarii destinatiei în hotel si restaurant” prin asociere în participatiune cu SC IGO SA Caracal

HCL Nr.82/31.08.2007 REFERITOR LA: Concesionare, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani, a unor terenuri în suprafata totala de 12 mp, apartinând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea unor panouri de semnalizare si directionare.

HCL Nr.83/31.08.2007 REFERITOR LA: Concesionare, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani, a unor terenuri în suprafata de 4 mp, apartinând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea unor panouri publicitare.

HCL Nr.84/28.09.2007 REFERITOR LA: Aprobarea co-finantarii din bugetul Consiliului Local Caracal a obiectivului de investitie „CENTRU LOGISTIC PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR SI OPORTUNITATILOR DE AFACERI TRANSFRONTALIERE”

HCL Nr.85/28.09.2007 REFERITOR LA: Aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

Completata prin:

HCLnr.106/13.11.2007

HCLnr.128/27.12.2007

HCLnr.92/30.05.2013

HCLnr.114/29.07.2013

HCLnr.115/29.07.2013

HCLnr.133/30.09.2013

HCLnr.17/30.01.2014

HCLnr.25/28.02.2014

HCLnr.28/28.02.2014

HCL Nr.86/28.09.2007 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani a unei suprafete de teren de 36,00mp. apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat în doua locatii, pentru amplasarea unui cub publicitar

HCL Nr.87/28.09.2007 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”a unor pensionari cu prilejul „Zilei Pensionarilor” , 1 octombrie 2007

HCL Nr.88/28.09.2007 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 ani a unei suprafete de teren de 20,00mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat la Sud de BL. K str. A. Caracalla, pentru construirea unui garaj auto

HCL Nr.89/28.09.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat în municipiul Caracal, judetul Olt.

HCL Nr.90/28.09.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului public de salubrizare în municipiul Caracal, judetul Olt

HCL Nr.91/28.09.2007 REFERITOR LA:  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare în municipiul Caracal, judetul Olt.

HCL Nr.92/28.09.2007 REFERITOR LA: Aprobarea P.U.Z. pentru rectificare intravilan, tarlaua 67; 1 lot în suprafata totala de 5358,10 mp, pe partea dreapta a str. Targul Nou, parcela 5.

HCL Nr.93/28.09.2007 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 ani a unei suprafete de teren de 30,00 mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat la Est de BL. A1B Calea Bucuresti, pentru extindere spatiu comercial

HCL Nr.94/28.09.2007 REFERITOR LA: Organizarea sarbatoririi cuplurilor în viata, care au împlinit 50 de ani de casatorie

HCL Nr.95/28.09.2007 REFERITOR LA: Trecerea unei cote – parti dintr-un imobil, constructie si teren, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului, nr. 19A din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat.

HCL Nr.96/28.09.2007 REFERITOR LA: Vânzarea spatiilor proprietate privata a Consiliului local, cu destinatia de cabinete medicale, a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe actului medical din imobilul situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 19A.

HCL Nr.97/31.10.2007 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 în plus cu suma de 2.133.000 lei

HCL Nr.98/31.10.2007 REFERITOR LA: Aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare.

HCL Nr.99/31.10.2007 REFERITOR LA: darea în administrare a bisericii cu hramul „Sfântul Gheorghe” din Cimitirul nr. 2 Caracal, Protopopiatului municipiului Caracal

HCL Nr.100/31.10.2007 REFERITOR LA: Concesionarea unor parcele de teren categoriei de persoane defavorizate social din municipiul Caracal

HCL Nr.101/31.10.2007 REFERITOR LA: concesionarea, fara licitatie publica, pe o perioada de 49 ani a unei suprafete de teren de 56,00 mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat la Sud de BL. E14 Calea Bucuresti, pentru extindere spatiu comercial, catre S.C. AGROTERA S.R.L.

HCL Nr.102/31.10.2007 REFERITOR LA: concesionarea, fara licitatie publica, pe o perioada de 49 ani a unei suprafete de teren de 10,50 mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat la Sud de BL. B6, SC.C, Calea Bucuresti, pentru extindere locuinta balcon, catre Dinu Floarea

HCL Nr.103/31.10.2007 REFERITOR LA: concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani a unei suprafete de teren de 245,00 mp. apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat pe str. Târgul Nou nr.2A, pentru amenajare parcare împrejmuita

HCL Nr.104/31.10.2007 REFERITOR LA: parcelarea (dezlipirea) a unui imobil si teren apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat în Parcul Constantin Poroineanu, Aleea Bibian, nr. 8

HCL Nr.105/13.11.2007 REFERITOR LA: Trecerea imobilului situat în Caracal, str. Carpati nr. 2 din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal.

HCL Nr.106/13.11.2007 REFERITOR LA: Completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 85/28.09.2007, privitoare la aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

HCL Nr.107/13.11.2007 REFERITOR LA: Garantarea debitului SC IGO SA Caracal, catre SC DISTRIGAZ SUD SA cu imobilele apartinând domeniului privat al municipiului Caracal situate în str. Carpati, nr.2; str. Iancu Jianu, nr.23 si str. Plevnei, nr.1

HCL Nr.108/30.11.2007 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 în plus cu suma de 1.500.000 lei RON

HCL Nr.109/30.11.2007 REFERITOR LA: Aprobarea modificarii tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apa potabila în municipiul Caracal practicat de SC IGO SA Caracal

HCL Nr.110/30.11.2007 REFERITOR LA: Aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice în anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal.

HCL Nr.111/30.11.2007 REFERITOR LA: Trecerea imobilului situat în Caracal, str. Cuza Voda nr. 14, jud. Olt din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii, în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului local Caracal.

HCL Nr.112/30.11.2007 REFERITOR LA: trecerea din domeniul privat al municipiului Caracal, în domeniul public, a imobilului cota parte indiviza din teren situat în str. A. Caracalla, bl.3A, ap.1, si a spatiului situat în str. Iancu Jianu, nr.19, împreuna cu terenul aferent

HCL Nr.113/30.11.2007 REFERITOR LA: Modificarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2006 privind schimbul de imobile- cladiri si teren aferent – între

Consiliul local Caracal si Directia Sanitar – Veterinara Olt.

HCL Nr.114/30.11.2007 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de Onoare” d-nei Dinca Dana Roxana, d-lui Marin Ion si d-lui Banica Gheorghe

HCL Nr.115/30.11.2007 REFERITOR LA: Ajustarea preturilor locale pentru producerea si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale în sistem centralizat si a pretului local de facturare catre populatie practicate de SC IGO SA Caracal

HCL Nr.116/30.11.2007 REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 în plus cu suma de 530.000 lei RON

HCL Nr.117/27.12.2007 REFERITOR LA: Aprobarea “Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli” pe anul 2007 în plus cu suma de 1.980.000 lei RON.

HCL Nr.118/27.12.2007 REFERITOR LA: Acordarea de facilitati fiscale pe anul 2008 unor persoane fizice defavorizate.

HCL Nr.119/27.12.2007 REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si juridice, precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2008.

HCL Nr.120/27.12.2007 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2008.

HCL Nr.121/27.12.2007 REFERITOR LA: Stabilirea cuantumului lunar al contributiei de întretinere pe persoana asistata în cadrul Centrului de Asistenta Medico – Sociala Caracal pentru anul 2008

HCL Nr.122/27.12.2007 REFERITOR LA: Aprobarea veniturilor potentiale, provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, ale beneficiarilor venitului minim garantat

HCL Nr.123/27.12.2007 REFERITOR LA: Modificarea HCL nr.107/13.11.2007 privind garantarea debitului SC IGO SA Caracal, catre SC DGN DISTRIGAZ SUD SA cu imobilele apartinând domeniului privat al municipiului Caracal situate în str. Carpati, nr.2; str. Iancu Jianu, nr.23 si str. Plevnei, nr.1

HCL Nr.124/27.12.2007 REFERITOR LA: Reglementarea transportului public de persoane si bunuri în regim de taxi si în regim de închiriere

Modificata prin:
HCLnr.33/31.03.2020
HCLnr.8/31.01.2022

HCLnr.228/22.12.2023

HCL Nr.125/27.12.2007 REFERITOR LA: Aprobarea modului de constituire si acordare de premii în luna decembrie 2007 functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si din institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Caracal

HCL Nr.126/27.12.2007 REFERITOR LA: Înfiintarea Compartimentului de autorizare pentru servicii de transport public local

HCL Nr.127/27.12.2007 REFERITOR LA: Aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, a numarului de indemnizatii si a salarizarii asistentilor personali.

HCL Nr.128/27.12.2007 REFERITOR LA: Completarea HCL al municipiului Caracal nr.85/28.09.2007 privitoare la aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

HCL Nr.129/27.12.2007 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestari cultural artistice în anul 2008

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516