loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2008

HCL Nr. 01– REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008.

HCL Nr. 02– REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoane fizice.


HCL Nr. 03– REFERITOR LA: Aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare.


HCL Nr. 04– REFERITOR LA: Aprobarea contractului de prestare de servicii cu A.T.I. Pegaso.


HCL Nr. 05– REFERITOR LA: Aplicarea de catre Consiliul local a programului de imbunatatire a calitatii mediului.

HCL Nr. 06– REFERITOR LA: Alimentarea cu apa potabila prin SC IGO SA, a teritoriului administrativ al comunei Redea.


HCL Nr. 07– REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului Caracal a imobilului situat în Caracal, str. B.P. Hasdeu nr. 2.


HCL Nr. 08– REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul public al statului si administrarea A.N.S.V.S.A. a imobilelor situate în Caracal, str. A. Caracalla, bl. 3A, str. Iancu Jianu nr. 19, Piata Agroalimentara Caracal, Corp A, Etaj.


HCL Nr. 09– REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani a unei suprafete de 23,00 mp de teren, apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat pe str. Intrarea Muzeului, la Nord de bl.4, pentru amenajare terasa acoperita.


HCL Nr. 10– REFERITOR LA: închirierea, prin licitatie publica, pe o perioada de 3 ani a unei suprafete de teren de 12mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat pe str. Aviatorilor, comuna Deveselu, pentru amplasare spatiu comercial tip rulota.


HCL Nr. 11– REFERITOR LA: Aprobarea organigramei, numarului de personal si statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal, aprobarea numarului maxim de functii publice si ponderea functiilor publice pe categorii.


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 31.01.2008 la Sedinta ordinara a Consiliului local


HCL Nr. 12– REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Pruna Stancu Stefan.


HCL Nr. 13– REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru dl.Conea Cristian, membru PD-L.


HCL Nr. 14– REFERITOR LA: Modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.6/25.06.2008 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.


HCL Nr. 15– REFERITOR LA: Numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Caracal.


HCL Nr. 16– REFERITOR LA: Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal.


HCL Nr. 17– REFERITOR LA: Anularea repartiţiei privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren, din domeniul privat al Consiliului  local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
 

HCL Nr. 18– REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Caracal.


HCL Nr. 19– REFERITOR LA: Aprobarea chiriilor, aferente locuintelor pentru tineri pâna în 35 de ani, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani.

HCL Nr. 20– REFERITOR LA : Suspendarea taxei de pasunat, aprobata prin H.C.L. nr.167/2006 si H.C.L. nr. 2/2008.


HCL Nr. 21– REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 în plus cu suma de 2.908.000 lei.


HCL Nr. 22– REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2009.


HCL Nr. 23– REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si juridice, precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2009.


HCL Nr. 24– REFERITOR LA: Acordarea de facilitati fiscale pe anul 2009 unor persoane fizice defavorizate.


HCL Nr. 25– REFERITOR LA: Aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru Biblioteca municipala “Virgil Carianopol” Caracal


HCL Nr. 26– REFERITOR LA: Aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru Muzeul “Romanatiului” Caracal


HCL Nr. 27– REFERITOR LA :Aprobarea structurii organizatorice, statului de functii si numarului de posturi pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Caracal.


HCL Nr. 28– REFERITOR LA: Aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru Cantina Sociala Caracal.


HCL Nr. 29– REFERITOR LA: Aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru Centrul de zi “Cristina” Caracal.


HCL Nr. 30– REFERITOR LA: Aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal.


HCL Nr. 31– REFERITOR LA: Aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru „Serviciul Interventii Edilitare” Caracal.


HCL Nr. 32– REFERITOR LA: Aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru Directia Administratia Pietelor Caracal.


HCL Nr. 33– REFERITOR LA: Modificarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Caracal, nr.121/2007, privind cuantumul lunar al contributiilor de întretinere a persoanelor asistate în Centrul de Asistenta Medico-Sociala Caracal, pe anul 2008


HCL Nr. 34– REFERITOR LA: Organizarea si desfasurarea unor manifestari sportive omagiale la fotbal si handbal, în municipiul Caracal, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de activitate fotbalistica si 60 de ani de activitate handbalistica, în cursul anului 2008.


HCL Nr. 35– REFERITOR LA: Modificarea HCL 68/31.07.2007 privind Aprobarea metodologiei de vânzare a apartementelor din bl. D1, str.Dragos-Voda, nr.10A din municipiul Caracal, jud. Olt.


HCL Nr. 36– REFERITOR LA: Aprobarea contractarii unui împrumut intern în valoare de 20.000.000 lei.


HCL Nr. 37– REFERITOR LA: Acordarea de înlesniri la plata obligatiilor fiscale, în baza O.G. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala.


HCL Nr. 38– REFERITOR LA: Aprobarea P.U.Z. pentru rectificare intravilan, tarlaua 75, 2 loturi în suprafata totala de 9973,35mp., pe partea stânga a str. Martisorului parcela 21.


HCL Nr. 39– REFERITOR LA: Aprobarea P.U.Z. si R.L.U. aferent, pentru CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE S+P+3-4, în municipiul Caracal, str. Heliade Radulescu nr.14, cu denumirea UTR ZL1.

HCL Nr. 40– REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 25 ani a unei suprafete de 5,00 mp de teren, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat pe str. A. Caracalla la Nord de bl. J. si str. 1 Decembrie 1918 – parcare, pentru amplasare doua panouri publicitare.


HCL Nr. 41– REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER SI PIETONAL PE STRAZILE CRAIOVEI, MARASTI SI STEFAN CEL MARE ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT.


HCL Nr. 42– REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER SI PIETONAL PE STRADA MIRCEA VODA ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT


HCL Nr. 43– REFERITOR LA: Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.


HCL Nr. 44– REFERITOR LA: Atribuirea în folosinta gratuita a unor suprafete de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.


HCL Nr. 45– REFERITOR LA: Modificarea Anexei nr. 3 din HCL nr. 21 din 28.02.2007 privind Aprobarea Planului strategic al Centrului de zi „Cristina” Caracal în domeniul serviciilor sociale în perioada 2006 – 2011, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul institutiei publice specializate de asistenta sociala Centrul de zi „Cristina” Caracal si a Cartei drepturilor persoanelor care beneficiaza de servicii sociale.


HCL Nr. 46– REFERITOR LA: Stabilirea cantitatii de deseuri municipale ce vor fi precolectate, colectate si transportate de catre SC IGO SA Caracal de la persoanele fizice care locuiesc în imobilele tip condominiu.
Abrogata prin: 
HCLnr. 11/31.01.2018


HCL Nr. 47– REFERITOR LA: Realizarea unui bust al lui Constantin Poroineanu


HCL Nr. 48– REFERITOR LA: Organizarea ZILELOR CULTURII CARACALENE.


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 31.03.2008 la Sedinta ordinara a Consiliului local


HCL Nr. 49– REFERITOR LA: Acordarea avizului pentru numirea unor directori, din institutiile de învatamânt preuniversitar, din municipiul Caracal.


HCL Nr. 50– REFERITOR LA: Stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii vor presta activitati în folosul comunitatii.

Încetare aplicabiliate prin:


HCL Nr. 51– REFERITOR LA: Închirierea fara licitatie publica a doua spatii situate în imobilul din Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 26 catre D.G.A.S.P.C. Olt – CTF Sf. Nicolae.


HCL Nr. 52– REFERITOR LA: Trecerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafetei de teren extravilan, de 1,46 ha, amplasata în tarlaua nr.56/2 (zona strazii Tudor Vladimirescu).


HCL Nr. 53– REFERITOR LA: Completarea H.C.L. nr.81/30.09.2003, referitor la validarea inventarului terenurilor disponibile pe raza municipiului Caracal, care pot fi atribuite în folosinta gratuita în conditiile Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.


HCL Nr. 54– REFERITOR LA: Completarea H.C.L. 83/30.11.2000, referitor la concesionarea unor terenuri, fara licitatie publica, în vederea construirii de locuinte proprietate personala, de catre anumite categorii de persoane defavorizate social.


HCL Nr. 55– REFERITOR LA: Aprobarea P.U.Z. pentru rectificare intravilan, tarlaua 56/2, 12 loturi în suprafata totala de 6898,61 mp. str. T. Vladimirescu.


HCL Nr. 56– REFERITOR LA: Aprobarea P.U.Z. pentru rectificare intravilan, tarlaua 56/2, 13 loturi în suprafata totala de 7814,09mp., pe partea stânga a str. Salcâmului.


HCL Nr. 57– REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 2 ani a unei suprafete de 1,00 mp de teren, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat pe str. A. Caracalla la Nord de bl. 14A. pentru amplasare benner publicitar.


HCL Nr. 58– REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani a unei suprafete de 12,00 mp de teren, apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat pe str. Iancu Jianu la Nord de Scoala Generala nr.2, pentru amplasare spatiu comercial tip provizorat.

HCL Nr. 59– REFERITOR LA: Concesionarea, fara licitatie publica, pe o perioada de 49 ani a unei suprafete de teren de 1,50mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat la Vest de Bl. 9, str. A. Caracalla, pentru extindere locuinta balcon, catre Macesanu Marin.


HCL Nr. 60– REFERITOR LA: Modificarea organigramei, numarului de personal, a statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal si a numarului maxim de functii publice.


HCL Nr. 61– REFERITOR LA: CONFERIREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE” PREASFINTIILOR SALE GHERASIM – EPISCOPUL RÂMNICULUI si SEBASTIAN– EPISCOPUL SLATINEI.


HCL Nr. 62– Referitor la: Conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Caracal, d-lui Zlatko Zhivkov, primarul municipiului Montana-Republica Bulgaria.


HCL Nr. 63– REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii RESTRUCTURARE AMBIENTALA DE DETALIU CARTIER DE LOCUINTE COLECTIVE – LIBERTATII ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT


HCL Nr. 64– REFERITOR LA: Aprobarea modificarii tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare practicate de SC IGO SA Caracal.


HCL Nr. 65– REFERITOR LA: Acordare tichete cadou, pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în institutiile învatamântului preuniversitar, din municipiul Caracal, în anul 2008.


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 24.04.2008 la Sedinta ordinara a Consiliului local


HCL Nr. 66– REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, în plus cu suma de 790.000 lei RON.


HCL Nr. 67– REFERITOR LA: Atribuirea în folosinta gratuita a unor suprafete de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.


HCL Nr. 68– REFERITOR LA: Concesionarea unor parcele de teren, categoriilor de persoane defavorizate social, din municipiul Caracal.


HCL Nr. 69– REFERITOR LA: Concesionarea, fara licitatie publica, pe o perioada de 49 ani a unei suprafete de teren de 18,00mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat la Vest de Bl.3, Intrarea Muzeului, pentru extindere spatiu comercial, catre S.C. DUAL S.R.L.


HCL Nr. 70– REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 2 ani a unei suprafete de 1,00 mp de teren, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, situat pe str. A. Caracalla la Sud de bl. 1C, pentru amplasare panou publicitar.


HCL Nr. 71– REFERITOR LA: Premierea elevilor si sportivilor care au obtinut rezultate deosebite la concursurile si olimpiadele nationale si internationale, precum si a cadrelor didactice coordonatoare si antrenorilor, din municipiul Caracal.


HCL Nr. 72– REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 ani a unei suprafete de 16,00 mp de teren, apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat pe str. N. Titulescu, Piata Garii, pentru spatiu comercial.


HCL Nr. 73– REFERITOR LA: Contractarea unui împrumut intern în valoare de 13.000.000 lei, cu o maturitate de 25 ani, cu o perioada de gratie de 2 ani, de la C.E.C. BANK – S.A., Sucursala Slatina, câstigatoarea licitatiei din data de 06.05.2008.


HCL Nr. 74– REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econimici pentru obiectivul de investitii ,,PROIECTARE SI EXECUTIE REABILITARE SISTEM RUTIER SI PIETONAL PE SECTOARELE DE DRUM ALE STRAZILOR ANTONIUS CARACALLA, PARÂNGULUI si MIHAI EMINESCU ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT’’


HCL Nr. 75– REFERITOR LA: Înfiintarea unui CLUB SPORTIV MUNICIPAL PENTRU ÎNALTA PERFORMANTA.


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 15.05.2008 la Sedinta ordinara a Consiliului local

HCL Nr. 01(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Alegerea Comisiei de validare.

HCL Nr. 02(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Validarea mandatelor de consilieri.


HCL Nr. 03(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Constituirea Consiliului local al municipiului Caracal.


HCL Nr. 04 (noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Alegerea presedintelui de sedinta.


HCL Nr. 05(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Alegerea viceprimarului municipiului Caracal.


HCL Nr. 06(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.


HCL Nr. 07(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Caracal.


HCL Nr. 08(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Statutului municipiului Caracal.


HCL Nr. 09(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Numirea Consiliului de Administratie, a Comisiei de cenzori, precum si a reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. IGO S.A. Caracal.


HCL Nr. 10(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER SI PIETONAL STR. DECEBAL ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT.


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 31.07.2008


HCL Nr. 11(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Modificarea Hotarârii Consiliului Local nr.1 din 25.06.2008 privind alegerea Comisiei de validare.


HCL Nr. 12(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Pruna Stancu Stefan.


HCL Nr. 13(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru dl.Conea Cristian, membru PD-L.


HCL Nr. 14(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.6/25.06.2008 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.


HCL Nr. 15(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Caracal.


HCL Nr. 16(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal.


HCL Nr. 17(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Asistenta Medico- Sociala Caracal.

Incetare aplicabilitate prin:
HCLnr.150/26.11.2021


HCL Nr. 18(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea asocierii între Consiliul local al municipiului Caracal si Clubul Sportiv Dolchimex Caracal.


HCL Nr. 19(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea chiriilor, aferente locuintelor pentru tineri pâna în 35 de ani, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani.


HCL Nr. 20(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA : Suspendarea taxei de pasunat, aprobata prin H.C.L. nr.167/2006 si H.C.L. nr. 2/2008.

HCL Nr. 21(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 în plus cu suma de 2.908.000 lei

HCL Nr. 22(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2009.


HCL Nr. 23(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si juridice, precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2009.


HCL Nr. 24(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Acordarea de facilitati fiscale pe anul 2009 unor persoane fizice defavorizate.


HCL Nr. 25(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 9 ani si 6 luni, a unei suprafete de 50,00 mp de teren, apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, situat pe str. Alexandru cel Bun nr.2A, pentru construirea unui spatiu comercial tip provizorat.


HCL Nr. 26(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Vânzarea, fara licitatie publica, a suprafetei de teren de 620 mp situata în Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 51 A, numitei Stoenescu Elena, domiciliata în Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 51 A.


HCL Nr. 27(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA : Trecerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafetei de teren extravilan de 7,86 ha, amplasata în tarlaua 33 ( zona strazii Macesului).


HCL Nr. 28(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z). pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 5 loturi în suprafata totala de 9850 mp, amplasate pe partea dreapta a strazii Macesului.


HCL Nr. 29(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Ajustarea preturilor locale pentru producerea si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale în sistem centralizat si a pretului local de facturare catre populatie practicate de SC IGO SA Caracal


HCL Nr. 30(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea perioadei de furnizare a energiei termice produsa si distribuita în sistem centralizat, pentru consumatorii din municipiul Caracal, de catre SC IGO SA Caracal.


HCL Nr. 31(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z). pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 21 de loturi în suprafata totala de 9.821mp,amplasate pe partea dreapta a str. Macesului.


HCL Nr. 32(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z). pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 22 de loturi în suprafata totala de 9.756 mp,amplasate pe partea dreapta a str. Macesului, între Aleea Bujorului si Aleea Brândusei.


HCL Nr. 33(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z). pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 20 de loturi în suprafata totala de 9.920 mp,amplasate pe partea dreapta a str. Macesului, între Aleea Brândusei si Aleea Viorelelor.


HCL Nr. 34(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z). pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 21 de loturi în suprafata totala de 9.952,52 mp,amplasate între Aleea Bujorului si Aleea Viorelelor


HCL Nr. 35(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 20 de loturi în suprafata totala de 9.657,55 mp, amplasate între Aleea Bujorului si Aleea Viorelelor.


HCL Nr. 36(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z). pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 20 de loturi în suprafata totala de 9.823,85 mp,amplasate între Aleea Bujorului si Aleea Viorelelor.


HCL Nr. 37(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z) pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 12 de loturi în suprafata totala de 6.344 mp,amplasate între Aleea Bujorului si Aleea Brândusei.


HCL Nr. 38(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z). pentru rectificarea intravilanului municipiului Caracal cu 11 de loturi în suprafata totala de 7.877,5 mp, din care 8 loturi amplasate între Aleea Brândusei si Aleea Viorelelor si 3 loturi reprezentând cai de acces (Str. Macesului, Aleea Viorelelor si str. Lalelor)


HCL Nr. 39(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Atribuirea unor denumiri de strazi din municipiul Caracal.


HCL Nr. 40(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Completarea H.C.L. nr.81/30.09.2003, referitor la validarea inventarului terenurilor disponibile pe raza municipiului Caracal, care pot fi atribuite în folosinta gratuita în conditiile Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

HCL Nr. 41(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Completarea H.C.L. 83/30.11.2000, referitor la concesionarea unor terenuri, fara licitatie publica, în vederea construirii de locuinte proprietate personala, de catre anumite categorii de persoane defavorizate social.


HCL Nr. 42(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea criteriilor de departajare a cererilor formulate în temeiul Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala


HCL Nr. 43(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Anularea unor repartitii privind atribuirea în folosinta gratuita a unor suprafete de teren beneficiarilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte, respectiv concesionarea unor parcele de teren categoriilor de persoane defavorizate social.


HCL Nr. 44(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Reglementarea activitatii de transport public local de calatori în municipiul Caracal


HCL Nr. 45(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ,, PROIECTARE RETELE CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER SI PIETONAL PE STRAZILE ALEEA TEILOR, COLONEL POP, RECONSTRUCTIEI, PETRU MAIOR ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT’’


HCL Nr. 46(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului prof. Gheorghe Dulgheru.


HCL Nr. 47(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului Gheorghe Stratan.


HCL Nr. 48(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului prof. univ. dr. Stelian Niculescu.


HCL Nr. 49(noul Consiliu Local)- REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului George Constantin Paunescu.


HCL Nr. 50(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului prof. Paul Aretzu.


HCL Nr. 51(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului prof. univ. Constantin Dumitru Alexandrescu.


HCL Nr. 52(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului dr. Ciprian Tudoran.


HCL Nr. 53(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului colonel în rezerva Popescu Nicolae


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 30.09.2008 la sedinta ordinara a Consiliului local


HCL Nr. 54(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Furnizarea energiei termice produsa si distribuita în sistem centralizat, pentru consumatorii din municipiul Caracal, de catre SC IGO SA Caracal.


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 15.10.2008 la Sedinta extraordinara a Consiliului local


HCL Nr. 55(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Modificarea Hotarârii Consiliului Local nr.1 din 25.06.2008 privind alegerea Comisiei de validare.


HCL Nr. 56(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.6/25.06.2008 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.


HCL Nr. 57(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 în plus cu suma de 1.530.000 lei


HCL Nr. 58(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Anularea repartitiilor privind atribuirea în folosinta gratuita a unor suprafete de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

HCL Nr. 59(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Atribuirea în folosinta gratuita a unor suprafete de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.


HCL Nr. 60(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul public al statului a constructiilor de locuinte aferente imobilelor situate în Caracal, Str. Parângului, nr. 16, Bl. 10C si B-dul Nicolae Titulescu Nr. 88, Bl. D1si trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului aferent acestora


HCL Nr. 61(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Parcarea autovehiculelor grele pe teritoriul municipiului Caracal.


HCL Nr. 62(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta aflate pe raza municipiului Caracal”

Abrogata prin:

HCLnr.81/30.05.2013


HCL Nr. 63(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Caracal.

Completata prin:

HCLnr.36/28.02.2014


HCL Nr. 64(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate în municipiul Caracal


HCL Nr. 65(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Modificarea si completarea HCL nr. 124/2007 privind reglementarea transportului public de persoane si bunuri în regim de taxi si în regim de închiriere.

Modificat prin:

HCLnr.164/29.12.2014

HCL Nr. 68/23.06.2017


HCL Nr. 66(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea modernizarii sistemului de colectare si transfer a deseurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integranta din proiectul „Managementul integrat al deseurilor în judetul Olt” si punerea la dispozitie a unor suprafete de teren apartinând domeniului public pentru buna desfasurare a acestui proiect.


HCL Nr. 67(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor spatii, domeniul public al municipiului Caracal, în suprafata utila de 150 mp. situate la parterul Policlinicii Spitalului municipal Caracal(fost laborator MRF), în vederea amenajarii unui laborator de radiologie- imagistica medicala


HCL Nr. 68(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA : Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a imobilului teren în suprafata de 1337 mp si constructiilor în suprafata de 121,75 mp, situate în Caracal, Aleea Bibian, nr.8A.


HCL Nr. 69(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Vânzarea, prin licitatie publica, a imobilelor – constructii în suprafata de 121,75 mp si concesionarea prin negociere directa a terenului aferent în suprafata de 1337mp, situate în municipiul Caracal, Aleea Bibian, nr.8A, în vederea amenajarii unei baze sportive si de agrement.


HCL Nr. 70(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a suprafetei de teren de 13,30mp. situat la Sud de bl.B8, Calea Bucuresti si concesionarea acestei suprafete de teren catre d-nul Firu Mircea pentru extindere spatiu comercial


HCL Nr. 71(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal a suprafetei de teren de 464 mp situata în Caracal, str.Toma Rusca nr.4A, în vederea functionarii unui punct termic de zona.


HCL Nr. 72(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea raportului de evaluare privind stabilirea valorii de piata a imobilului teren în suprafata de 620 mp, situat în Caracal str. Antonius Caracalla nr. 51 A


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 31.10.2008 la sedinta ordinara a Consiliului local


HCL Nr. 73(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 în plus cu suma de 3.592.000 lei


HCL Nr. 74(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2009


HCL Nr. 75(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, a numarului de indemnizatii si a salarizarii asistentilor personali pentru anul 2009.


HCL Nr. 76(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Stabilirea cuantumului lunar al contributiei de întretinere pe persoana asistata în cadrul Centrului de Asistenta Medico- Sociala Caracal pentru anul 2009
Abrogata prin:
HCLnr.113/31.10.2017

HCL Nr. 77(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Acordarea avizului consultativ pentru numirea în functia de director adjunct la unele institutii de învatamânt preuniversitar, din municipiul Caracal.

HCL Nr. 78(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii – CONSTRUIRE BORDEI SI RESTAURARE „CASA MEMORIALA IANCU JIANU” DIN MUNICIPIUL CARACAL STRADA IANCU JIANU NR. 15, JUDETUL OLT


HCL Nr. 79(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Modificarea anexei la H.C.L nr. 65/2008 privind reglementarea transportului public de persoane si bunuri în regim de taxi si în regim de închiriere.


HCL Nr. 80(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice în anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal.


HCL Nr. 81(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Aprobarea constituirii fondului de premiere, a criteriilor si conditiilor de acordare a acestuia în luna decembrie 2008 pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si din institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Caracal.


HCL Nr. 82(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestari cultural artistice în anul 2009.


HCL Nr. 83(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului prof. universitar Adrian Iorgulescu – Ministrul Culturii si Cultelor.


HCL Nr. 84(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” doamnei Dorina Nicolina Isopescu – Inspector General de Stat al Inspectoratului de Stat în Constructii.


HCL Nr. 85(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” doamnei prof. Monica Octavia Musca.


HCL Nr. 86(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului ing. Dan Nicolae Buscu – director general al Oficiului National al Monumentelor Istorice.


HCL Nr. 87(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului Codan Catalin Danut – manager SC Bacomet Construct SRL.


HCL Nr. 88(noul Consiliu Local) – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului doctor în istorie Nitulescu Virgil Stefan – Secretar General în Ministerul Culturii si Cultelor.


PROCES-VERBAL Încheiat astazi 22.12.2008 la sedinta ordinara a Consiliului local.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516