loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2010

HCL Nr. 01 – REFERITOR LA: Aprobarea listei de prioritate a solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri pâna la 35 de ani în municipiul Caracal, în limita fondului disponibil.

Anexa nr.1 la HCL Nr. 1/29.01.2010

HCL NR. 02 – REFERITOR LA: Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

HCL NR. 03 – REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010

HCL NR. 04 – REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a locuintelor construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte.

HCL NR. 05 – REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” d-lui plt.maj.(rez.) Dinu Marinel.

HCL NR. 06 – REFERITOR LA: Conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului profesor Corcoveanu Ilie

HCL NR. 07 – REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinantare din bugetul Consiliului Local Caracal pentru obiectivul de investitii „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL CARACAL”

HCL NR. 08 – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC MUNICIPIUL CARACAL”

HCL NR. 09 – REFERITOR LA: Aprobarea componentei comisiilor de analiza a cererilor, a criteriilor si modului de repartizare a locuintelor sociale din strada General Gheorghe Magheru nr. 13A.

HCL NR. 10 – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii „CANALIZARE SI REABILITARE SISTEM RUTIER SI PIETONAL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 PE SECTORUL CUPRINS INTRE STR. DRAGOS VODA SI LINIA C.F. IN MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT”

HCL NR. 11 – REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC, STR. MACESULUI IN MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT”

HCL NR. 12 – REFERITOR LA: Atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

HCL NR. 13 – REFERITOR LA: Includerea în inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Caracal a suprafetei de teren extravilan de 13591 mp situata în Caracal, tarlaua 64/1, parcela 1, în vederea vânzarii fara licitatie publica catre S.C. AGRO – SORVAL SRL

HCL NR. 14 – REFERITOR LA: Vânzarea, prin licitatie publica, a terenului în suprafata de 1123 mp, situat în Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche, nr. 4B

HCL NR. 15 – REFERITOR LA: Concesionarea, fara licitatie publica, pe o perioada de 3 ani a suprafetei de teren de 7,00mp. situata in Piata Victoriei nr.21, în vederea realizarii unei rampe si scara acces, catre SC CORAM SRL.

HCL NR. 16 – REFERITOR LA: Extinderea cu 12,00 mp a spatiului comercial amplasat în zona de Sud- Est a Pietei Agroalimentare Caracal.

HCL NR. 17 – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 în plus cu suma de 392.000 lei

HCL NR. 18 – REFERITOR LA: Schimbarea din funcție a viceprimarului municipiului Caracal.

HCL NR. 19 – REFERITOR LA: Trecerea imobilelor(terenuri) cu indicativele 3363 si 3365 Caracal din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul privat al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local Caracal.

HCL NR. 20 – REFERITOR LA: Trecerea imobilului cu indicativul 3125 Caracal din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului Local Caracal

HCL NR. 21 – REFERITOR LA: Atestarea suprafetei de 91 ha, pasuni permanente ca fiind eligibila pentru solicitarea sprijinului financiar în cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata ( SAPS ) în campania 2010.

HCL NR. 22 – REFERITOR LA: Transferul managementului asistentei medicale acordate de Spitalul Municipal Caracal.


HCL NR. 23 – REFERITOR LA: Aprobarea actualizarii Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal

Anexa nr.1 LA HCL NR 23/30.06.2010

Completata si modificata prin:

HCLnr. 46/31.03.2014

HCLnr. 76/31.07.2017

HCLnr.143/31.10.2018

HCL nr. 77/28.04.2022


HCL NR. 24 – REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism în scopul “Scoaterii terenului din circuitul agricol si introducerea acestuia în intravilan, în vederea realizarii investitiei «Construire minibaza sportiva – teren fotbal, piscina- restaurant, terasa si anexe » în municipiul Caracal , judetul Olt.


HCL NR. 25 – REFERITOR LA: Aprobarea documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism în scopul “Scoaterii terenului din circuitul agricol si introducerea acestuia în intravilan, în vederea realizarii investitiei «Construire locuinta P+1E, teren de tenis, anexe si parcare» în municipiul Caracal, judetul Olt „


HCL NR. 26 – REFERITOR LA: Numirea reprezentantilor Consiliului Local Caracal în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Caracal.

HCL NR. 27 – REFERITOR LA : Aprobarea organigramei si statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Caracal.

Anexa nr.1 La HCL Nr. 27


Anexa nr.2 La HCL Nr. 27

HCL NR. 28 – REFERITOR LA: Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Cultural “Radu Serban” Caracal.

Anexa nr.1 La HCL Nr. 28


Anexa nr.2 La HCL Nr. 28

HCL NR. 29 – REFERITOR LA: Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Biblioteca municipala “Virgil Carianopol” Caracal.

Anexa nr.1 La HCL nr.29


Anexa nr.2 La HCL Nr. 29

HCL NR. 30 – REFERITOR LA: Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Muzeul “Romanatiului” Caracal.

Anexa nr.1 La HCL Nr. 30


Anexa nr.2 La HCL Nr. 30

HCL NR. 31 – REFERITOR LA: Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Administrarea Pietelor Caracal.

Anexa nr.1 La HCL Nr. 31


Anexa nr.2 La HCL Nr. 31


HCL NR. 32 – REFERITOR LA: Darea în administrare Consiliului Judetean Olt a unui teren din domeniul public al municipiului Caracal si din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, pentru constructie/extindere obiectiv de investitii, aferent proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Olt”


HCL NR. 33 – REFERITOR LA: Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Cantina Sociala Caracal.

Anexa nr.1 La HCL Nr. 33


Anexa nr.2 La HCL Nr. 33

HCL NR. 34 – REFERITOR LA: Înfiintarea Serviciului Public Crese din municipiul Caracal.

Anexa nr.1 La HCL Nr. 34

Anexa nr.2 La HCL Nr. 34

HCL Nr. 35 – REFERITOR LA: Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul de zi “Cristina” Caracal.

Anexa nr.1 La HCL Nr. 35

Anexa nr.2 La HCL Nr. 35


HCL NR. 36 – REFERITOR LA: Aprobarea organigramei si a statului de functii al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal.

Anexa nr.1 La HCL Nr. 36


Anexa nr.2 La HCL Nr. 36

HCL NR. 37 – REFERITOR LA: Anularea unor repartitii privind atribuirea în folosinta gratuita a unor suprafete de teren beneficiari ai Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte, cât si anularea unor repartitii privind concesionarea unor parcele de teren categoriilor de persoane defavorizate social.


HCL NR 38 – REFERITOR LA : Schimbarea destinatiei unor parcele de teren ce au facut obiectul H.C.L. nr. 83/30.11.2000 si H.C.L. nr. 54/24.04.2008 în sensul atribuirii acestora conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala si Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si lotizarea acestor parcele de teren.


HCL NR 39 – REFERITOR LA : Lotizarea unor parcele de teren ce au facut obiectul H.C.L. nr. 112/31.08.2006, H.C.L. nr.53/24.08.2008 si H.C.L. nr. 40/30.09.2008 care au fost puse la dispozitia beneficiarilor conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, precum si prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

HCL NR 40 – REFERITOR LA: Atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al Consiliului local al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

HCL NR 41 – REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a suprafetei de teren de 46,15mp. situata în str. Caraiman nr.2A, în vederea efectuarii unui schimb de terenuri.


HCL NR 42 – REFERITOR LA: Concesionarea, fara licitatie publica, pe o perioada de 5 ani a suprafetei de teren de 50,00mp. situata în str. A. Caracalla, la vest de bl.K, compusa din doua suprafete de teren de 18,00mp., respectiv 32,00mp., apartinând domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amenajarii unei terase deschise si spatiu verde, catre SC MOZAIC SRL.


HCL NR.43 – REFERITOR LA: Concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 20 ani, a imobilului situat în Caracal, str. Plevnei nr. 15, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amenajarii unei Unitati de Dializa


HCL NR.44 – REFERITOR LA: Modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 54/21.08.2009 referitoare la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul public al statului a constructiilor de locuinte aferente imobilului situate în Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 si trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului aferent acestora.


HCL NR. 45 – REFERITOR LA : Aprobarea propunerilor comisiei sociale de analiza a cererilor privind repartizarea locuintelor sociale din Caracal, strada General Gheorghe Magheru nr. 13A


Anexa nr.2 La HCL Nr. 45

HCL NR 46 – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 în minus cu suma de 2.499 mii lei


HCL NR 47 – REFERITOR LA: Mutarea sediului Centrului Financiar de la Scoala de Arte si Meserii Caracal la Colegiul Tehnic „Matei Basarab” Caracal


HCL NR 48 – REFERITOR LA: : Instituirea unui tarif pentru executarea de fotografii de catre persoane fizice în incinta Teatrului National Caracal.


HCL NR 49 – REFERITOR LA: Aprobarea preturilor locale pentru producerea si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale în sistem centralizat si a pretului local de facturare catre populatie practicate de SC IGO SA Caracal


HCL NR 50 – REFERITOR LA: Aprobarea propunerilor comisiei sociale privind repartizarea locuintelor sociale din strada General Gheorghe Magheru nr. 13A, Caracal


Anexa nr.2 La HCL Nr.50


HCL NR 51 – REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale din strada General Gheorghe Magheru nr. 13A


HCL Nr. 52 – REFERITOR LA: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 în plus cu suma de 900.000 lei


HCL NR 53 – REFERITOR LA: Modificarea H.C.L. NR. 50/31.07.2009 în sensul schimbarii destinatiei suprafetei de teren de 6,00mp. aprobata spre concesionare, situata pe str. Iancu Jianu lânga Scoala Generala nr.2 in scopul amenajarii unui chiosc pentru comercializare produse nealimentare

HCL NR 54 – REFERITOR LA: Vânzarea, fara licitatie publica, a unei suprafete de teren de 128,00mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal situata în str. Intr. Muzeului nr.4, la nord – vest de bl.4, catre SC COBRALI 2000 SRL.


HCL NR 55 – REFERITOR LA: Aprobarea repartizarii unei locuinte construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, situata în str. Vasile Alecsandri nr. 76, doamnei Cranta Ionela.


HCL NR 56 – REFERITOR LA: Conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului dr.Vladimir I.Efimov.


HCL NR 57 – REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a suprafetei de teren de 34,00mp. situata in str. Marului nr.9A, în vederea vânzarii fara licitatie publica, catre NICU LIVIU.


HCL NR 58 – REFERITOR LA: Contractarea unui împrumut din venituri din privatizare în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.51/2010 în valoare de 4.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani, cu gratie de rambursare de 1 an.

HCL NR 59 – REFERITOR LA: Aprobarea transmiterii în folosinta gratuita catre CEZ DISTRIBUTIE SA, a unor active fixe (capacitati energetice) din investitia „Extindere retea de 0,4 KV si iluminat public str. Macesului, municipiul Caracal, judetul Olt” în vederea furnizarii de energie electrica

Abrogata prin:

HCLnr. 58/31.03.2014


HCL NR 60 – REFERITOR LA: Atribuirea denumirii de „Aleea Revolutionarilor Parasutisti” unei alei din Parcul Constantin Poroineanu al municipiului Caracal si amplasarea placii comemorative „Regimentul 56 Parasutisti – Caracal”.


HCL NR 61 – REFERITOR LA: Atribuirea denumirii Grup Scolar „Constantin Filipescu” Scolii de Arte si Meserii Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516