loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2011

HCL NR.1 REFERITOR LA: Aprobarea sistarii activitatii de depozitare a deseurilor municipale, în depozitul urban neconform al municipiului Caracal, în vederea implementarii proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor(SMID) în judetul Olt”


HCL NR.2 REFERITOR LA: Aprobarea numarului de indemnizatii cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultului sau reprezentantului sau legal, precum si încetarea contractelor individuale de munca a unui numar de 80 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav.


HCL NR. 3 REFERITOR LA: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 în plus cu suma de 1 100 515 lei.


HCL NR .4 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestari cultural artistice în anul 2011.


HCL NR. 5 REFERITOR LA: vânzarea, fara licitatie publica, a unei suprafete de teren de 114,00mp. apartinând domeniului privat al municipiului Caracal situata în str. 1 Decembrie 1918 nr.150A, catre SC DOLCHIMEX SRL


HCL NR. 6 REFERITOR LA: Conferirea, post-mortem, titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului General de Armata Gheorghe Argesanu.


HCL NR. 7 REFERITOR LA: Conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal”.


HCL NR. 8 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal”.


HCL NR. 9 REFERITOR LA: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.


HCL NR. 10 REFERITOR LA: Modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “OLT-ECO”

HCL NR. 11 REFERITOR LA: aprobarea transmiterii unor strazi, aflate în proprietatea publica a municipiului Caracal si administrarea Consiliului local Caracal în administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe perioada executiei lucrarilor de modernizare si reabilitare.


HCL NR. 12 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”


HCL NR. 13 REFERITOR LA: Modificarea HCL nr.9/11.03.2011 privind Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011


HCL NR. 14 REFERITOR LA: : Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2011.


ANEXELE 1-4 LA HCL NR.14 din 17.05.2011


ANEXA NR. 5 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011


ANEXA NR. 6 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011

ANEXA NR. 7 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011

ANEXA NR. 8 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011

ANEXA NR. 9 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011

ANEXA NR. 10 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011

ANEXA NR. 11 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011

ANEXA NR. 12 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011

ANEXA NR. 13 LA HCL Nr.14 din 17.05.2011

HCL NR. 15 REFERITOR LA: Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice în anul 2011 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Caracal


HCL NR. 16 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a locuintelor construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte.


HCL NR. 17 REFERITOR LA: Aprobarea propunerilor comisiei sociale privind repartizarea unei locuinte sociale din strada General Gheorghe Magheru nr. 13A, Caracal.


HCL NR. 18 REFERITOR LA: modificarea si completarea Contractului de asociere dintre Judetul Olt si celelalte unitati administrativ- teritoriale ale Judetului Olt, având ca obiect realizarea proiectului de interes comun “Sistem integrat de management al deseurilor în Judetul Olt”.


HCL NR. 19 REFERITOR LA: Aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a imobilului, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, compus din constructie P+2 în suprafata construita de 844 mp.si teren aferent în suprafata de 2,27 ha, situat în Caracal pe DN54 km 2+300, T72, P312 catre antreprenorul general al lucrarilor de utilitate publica „Constructia variantei de ocolire a municipiului Caracal” si „Reabilitare DN6, Alexandria-Craiova, lot 2 km.132+435÷km 185+230″


HCL NR. 20 REFERITOR LA: atestarea suprafetei de 91,00 ha, pasuni permanente ca fiind eligibila pentru solicitarea sprijinului financiar în cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata ( SAPS ) în campania 2011.


HCL NR. 21 REFERITOR LA: Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.


HCL NR. 22 REFERITOR LA: Norme Locale de Aparare Împotriva Incendiilor


HCL NR. 23 REFERITOR LA: darea în administrare catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – Filiala Olt, a unui spatiu în incinta Spitalului Municipal Caracal

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516