loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2012

HCL Nr. 1 – Referitor la : Alegerea Comisiei de validare

HCL Nr. 2 – Referitor la : Validarea mandatelor de consilieri

HCL Nr. 3 – Referitor la : Constituirea Consiliului local al municipiului Caracal.

HCL Nr. 4 – Referitor la : Alegerea presedintelui de sedinta

HCL Nr. 5 – Referitor la : Alegerea viceprimarului municipiului CaracalHCL Nr. 6 – Referitor la : Stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domeniiModificata prin:HCLnr.09/31.07.2012HCLnr.58/30.04.2013HCLnr.162/23.12.2013HCLnr.41/31.03.2014HCLnr.97/27.06.2014HCLnr.30/30.04.2015HCLnr.46/28.05.2015HCLnr.71/31.08.2015HCLnr.87/30.09.2015

HCL NR. 7– Referitor la : Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Conea Cristian Enache.  


PROCES-VERBAL – Sedinta ordinara a Consiliului local/31.07.2012

HCL NR. 8 – Referitor la : Validarea mandatului de consilier local pentru d-nul Maciu Marin, membru PSD.

HCL NR. 9 – Referitor la : Modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.6/22.06.2012 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCL NR. 10 – Referitor la : aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Caracal.

HCL NR. 11 – Referitor la : Aprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2012

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012 (detalii)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 (detalii)
Bugetul general pe anul 2012 (detalii)

HCL NR. 12 – Referitor la : Aprobarea Contului de executie bugetara la 31 decembrie 2011

HCL NR. 13 – Referitor la : Aprobarea Contului de executie bugetara la 30 iunie 2012.

HCL NR. 14 – Referitor la : Contorizarea apei reci si plata a 5 mc de apa rece/familie sau persoana singura/luna, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile sau persoanele singure marginalizate social.

Completata prin.

HCLnr.04/30.01.2015

HCL NR. 15 – Referitor la : Încetarea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte.

HCL NR. 16 – Referitor la : Atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

HCL NR. 17 – Referitor la : aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism în municipiul Caracal.

HCL NR. 18 – Referitor la : Reconsiderarea functiunilor urbanistice a zonei perimetral exterioare spatiului de comercializare a produselor agroalimentare din cadrul pietei situata în str. Antonius Caracalla nr. 20

HCL NR. 19 – Referitor la : Înfiintarea Centrului Cultural municipal Caracal prin reorganizarea institutiilor publice locale de cultura.


Anexe HCL nr.19

HCL NR. 20 – Referitor la : Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Administrarea Pietelor Caracal.


Anexe HCL nr.20

HCL NR. 21 – Referitor la : Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul de zi “Cristina” Caracal.
Anexe HCL nr.21Modificata si completata prin:
HCLnr.137/30.09.2019

Încetare aplicabilitate prin:

HCL NR. 22 – Referitor la : Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Crese din municipiul Caracal

Modificata si completata prin:

HCLnr.29/28.02.2018

Anexe HCL nr.22

HCL NR. 23 – Referitor la : Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Cantina Sociala Caracal.


Anexe HCL nr.23

HCL NR. 24 – Referitor la : Aprobarea organigramei si a statului de functii al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal.


Anexe HCL nr.24

HCL NR. 25 – Referitor la : Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Cabinete Medicale din unitatile de învatamânt si Asistenta Medicala Comunitara din municipiul Caracal.
Anexe HCL nr.25
Abrogata prin:
HCLnr.194/23.12.2019

HCL NR. 26 – Referitor la : Calendarul principalelor manifestari cultural artistice în perioada iulie-decembrie 2012.

Calendarul principalelor manifestari cultural-artistice

HCL NR. 27 – Referitor la: Numirea reprezentantilor Consiliului Local Caracal în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Caracal.

HCL NR. 28 – Referitor la : Aprobarea preturilor locale pentru producerea si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale în sistem centralizat si a pretului local de facturare catre populatie practicate de SC IGO SA Caracal 

HCL NR. 29 – Referitor la : Aprobarea modificarii preturilor la apa potabila distribuita si a tarifelor la canalizarea-epurarea apei uzate în municipiul Caracal si Colonia Deveselu.


HCL NR. 30 – Referitor la : Aprobarea tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare în municipiul Caracal

HCL NR. 31 – Referitor la : Aprobarea organigramei si statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Caracal.


PROCES-VERBAL – Sedinta extraordinara de îndata a Consiliului Local Caracal/06.08.2012.


Anexe HCL nr.31

HCL NR. 32 – Referitor la : Aprobarea organigramei, statului de functii si structura liniilor de garda, pe specialitati, ale Spitalului Municipal Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.159/31.10.2019
HCLnr.94/12.09.2017
HCLnr.39/07.04.2017

PROCES-VERBAL – Sedinta extraordinara de îndata a Consiliului Local Caracal/08.08.2012.


Anexa nr.1 HCL nr.32


Anexa nr.2 HCL nr.32


Anexa nr.3 HCL nr.32

HCL NR. 33 – Referitor la : Aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in anul scolar 2012-2013, in Municipiul Caracal.

Completata prin:

HCLnr.83/30.05.2013

HCL NR. 34 – Referitor la : Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor HCL nr.14/31.07.2012 referitoare la contorizarea apei reci si plata a 5 mc de apa rece/familie sau persoana singura/luna, din fonduri alocate de la bugetul local, pentru familiile marginalizate social. 

HCL NR. 35 – Referitor la : Aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe perioada septembrie-decembrie 2012, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

HCL NR. 36 – Referitor la : Aprobarea unor tarife la Teatrul National din cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal.

HCL NR. 37 – Referitor la :Atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

HCL NR. 38 – Referitor la :Numirea reprezentantilor Consiliului local at municipiului Caracal in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Caracal.

Modificata prin:

HCLnr.132/30.09.2013

Abrogata prin:

HCLnr.130/30.09.2014


HCL NR. 39 – Referitor la :Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal in Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenta Medico-Social Caracal.

  
HCL NR. 40 – Referitor la :Aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare sistem termic Colegiul National Ionita Asan-municipiul Caracal

  
HCL NR. 41 – Referitor la : Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare sistem termic scoala cu clasele I-VIII nr. 2 – municipiul Caracal

HCL NR. 42 – Referitor la : Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare sistem termic scoala cu clasele I-VIII Nicolae Titulescu-municipiul Caracal

HCL NR. 43 – Referitor la : Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrala termica pe gaze naturale la Cresa nr. 3 si Gradinita cu program prelungit ( G.P.P.) nr. 3 — Caracal

HCL NR. 44 – Referitor la : Aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrala termica pe gaze naturale la Cresa nr. 1 — Caracal

HCL NR. 45 – Referitor la : Alocarea sumei de 3000 lei/ luna din bugetul local al municipiului Caracal in vederea sustinerii sectiei de handbal a Clubului Sportiv Scolar Caracal pentru sezonul competitional 2012-2013.

HCL NR. 45 PROCES VERBAL sedinta extraordinara septembrie

HCL NR. 46 – Referitor la : Aprobarea debransarii unitatilor locative construite din fondurile ANL, de la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Caracal si montarii centralelor termice individuale, de catre chiriasii acestora pe cheltuiala proprie

HCL NR. 47 – Stabilirea unor reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor in municipiul Caracal.

Anexa la HCL nr.47

HCL NR. 48 – Numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Caracal in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii in unitatile de invatamânt preuniversitar din Municipiul Caracal

Abrogata prin:

HCL NR.98/28.09.2017

HCL NR. 49 – Referitor la : Aprobarea reactualizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare sistem termic scoala cu clasele I-VIII nr. 2 – municipiul Caracal

HCL NR. 50 – Referitor la : Aprobarea reactualizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare sistem termic scoala cu clasele I-VIII Nicolae Titulescu-municipiul Caracal

HCL NR. 51 – Referitor la : Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare sistem termic la Colegiul Tehnic Matei Basarab-municipiul Caracal

HCL NR. 52 – Referitor la : Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare sistem termic la Liceul Tehnologic Constantin Filipescu – municipiul Caracal

HCL NR. 53 – Referitor la : Aprobarea scoaterii din functiune a Centralei Termice aferente blocului de locuinte pentru tineri, D1 situat in bulevardul Nicolae Titulescu nr. 88, in vederea realocarii mijloacelor fixe.

PROCES VERBAL sedinta ordinara 28.09.2012

HCL nr. 54 – Referitor la : Conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Caracal” domnului Hans Rosenkranz

HCL NR. 55 – Referitor la : Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 14619205 lei.

HCL NR. 56 – Referitor la :  Aprobarea modelului de legitimatie pentru alesii locali

HCL NR. 57 – Referitor la :  aprobarea debransarii unitätilor locative sociale de la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Caracal si montarii centralelor termice individuale, de care chiriasii acestora pe cheltuiala proprie

HCL NR. 58 – Referitor la : Amplasarea „Monumentului Eroilor” din fostul judet Romanati

HCL NR. 59 – Referitor la : Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal in Consiliul de Administratie al Scolii Postliceale Sanitare „Carol Davila

Abrogata prin:

HCLnr.138/30.09.2014

HCL NR. 60 – Referitor la : Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal in Consiliul de Administratie la Clubul Sportiv Scolar Caracal.

HCL NR. 61 – Referitor la : Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal in Consiliul de Administratie la Clubul Copiilor si Elevilor „Marius Bunescu

HCL NR. 62 – Referitor la : Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2012, in minus, cu suma de 8000 lei.

HCL NR. 63 – Referitor la : Aprobarea reactualizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrala termica pe gaze naturale la Cresa nr. 3 Gradinita cu program prelungit ( G.P.P.) nr. 3 — Caracal

HCL NR. 64 – Referitor la : Aprobarea de taxe si tarife pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2012.

HCL NR. 65 – Referitor la : Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Administrarea Pietelor Caracal si a Regulamentului de organizare si functionare a pietelor si targului municipal Caracal

HCL NR. 66 – Referitor la : Aprobarea inchirierii, pe o perioada de 4 ani, prin licitatie publica a spatiilor comerciale aflate in patrimoniul public al municipiului Caracal situate in Piata Agroalimentara Caracal, pe str. Mihai Eminescu, nr.20A si pe Calea Bucuresti, nr.45A
Abrogata prin:
HCLnr.20/28.02.2020

HCL NR. 67 – Referitor la : Aprobarea criteriilor de participare si a procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Serviciului Public Administrarea Pietelor, Caracal din subordinea Consiliului Local al municipiului Caracal

HCL NR. 68 – Referitor la : Aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru ocuparea postului de administrator public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Caracal, precum si a contractului de management.

HCL NR. 69 – Referitor la : Desemnarea unui membru titular si membru supleant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „OLT-ECO

HCL NR. 70 – Referitor la : Aprobarea Contului de executie bugetara la 30 septembrie 2012.

HCL NR. 71 – Referitor la : Aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card — legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Încetare aplicabilitate prin:

HCL NR. 72 – Referitor la : Incetarea dreptului de folosintä asupra unor terenuri atribuite in baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte.

HCL NR. 73 – Referitor la : Atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

 
HCL NR. 74 – Referitor la : Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal in Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal.

HCL NR. 75 – Referitor la : Modificarea Anexei la HCL nr.48/14.09.2012 privind numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Caracal in Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii in unitatile de invatamânt preuniversitar din Municipiul Caracal

Abrogata prin:

HCL NR.98/28.09.2017

HCL NR. 76 – Referitor la : Prelungirea unor contracte de concesiune ce au ca obiect concesionare teren domeniu public.

HCL NR. 77 – Referitor la : Prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.59/15.08.2009 avand ca obiect un teren in suprafata de 10 mp, ocupat de o constructie provizorie cu destinatia de spatiu comercial situat in Municipiul Caracal, intersectia strazilor Iancu Jianu cu Intrarea Muzeului (str. Intr. Muzeului nr. 1A).

HCL NR. 78 – Referitor la : Acordarea unui ajutor financiar in suma de 3245 lei d-lui Petre Marcel, str.V. Alecsandri, nr.61, sc.1, et.1, ap.8 din bugetul local al municipiului Caracal

HCL NR. 79 – Referitor la : Inchirierea directa a terenurilor apartinand domeniului public al municipiului Caracal, in vederea amenajarii de alei, trepte si rampe de acces la spatii comerciale, precum si prelungirea contractelor de inchiriere existente.

HCL NR. 80 – Referitor la : Includerea in domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafetei de teren de 21,3352 ha din care 21,2852 ha amplasata in extravilan si 0,0500 ha amplasatä in intravilanul municipiului Caracal.

Modificata prin:

HCLnr.12/30.01.2014

HCL NR. 81 – Referitor la : Aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) a Regulament Local de Urbanism aferente obiectivului „TERASA PARTER CAFE – BAR.

HCL NR. 82 – Referitor la : Aprobarea documentatiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) si a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului „AMENAJARE ACCES EXTERIOR SALON INFRUMUSETARE SI REAMENAJARE EXTERIOARA.

HCL NR. 83 – Referitor la : Concesionarea, prin licitatie publicä, pe o perioadd de 5 ani, a unor terenuri in suprafatä totalä de 3,75mp., apartinând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea unor panouri publicitare.

Modificata prin:

HCLnr.93/31.08.2020

HCL NR. 84 – Referitor la : Includerea in domeniul privat at municipiului Caracal, a suprafetei de teren de 660 mp amplasatä in intravilanul municipiului Caracal, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.2.

HCL NR. 85 – Referitor la : Includerea in domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafetei de teren de 3.593,00 mp. amplasata in intravilanul municipiului Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr.7.

HCL NR. 86 – Referitor la : Inregistrarea municipiului Caracal în Sistemul National Electronic de Plata online a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online.


HCL NR. 87 – Referitor la : Aprobarea Asocierii Consiliului Local al municipiului Caracal cu Consiliul Judetean Olt si consiliile locale ale celorlalte localitati membre in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „Oltul”.

HCL NR. 88 – Referitor la : Aprobarea mandatarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „Oltul”.

Abrogata prin:

HCLnr. 159/16.12.2013

HCL NR. 89 – Referitor la : Darea in folosintA gratuitä, pe o perioada de trei ani, a unor spatii in suprafata totalä de 69,4 mp, situate in imobilul din Caracal, str. Iancu Jianu nr.26.

HCL NR. 90 – Referitor la : Premierea elevilor si sportivilor din municipiul Caracal care au obtinut rezultate deosebite cu prilejul etapelor finale nationale din cadrul olimpiadelor scolare si campionatelor nationale individuale pe echipe, precum si profesorilor si antrenorilor acestora.

HCL NR.91 – Referitor la : Includerea in domeniul public al municipiului Caracal a imobilului situat in intravilanul municipiului Caracal, str. Plevnei nr.36 si darea in administrare Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal


HCL NR.91 PROCES-VERBAL sedinta extraordinara a Consiliului Local Caracal din 21.11.2012


HCL NR.92 – Referitor la : Aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantärii in vederea promovarii si implementarii obiectivului de investitii ,,AMENAJARE SI MODERNIZARE CORP CLADIRI


HCL NR.93 – Referitor : Asigurarea cheltuielilor de functionare ulterioara si de pastrare a destinatiei sociale a obiectivului «AMENAJARE SI MODERNIZARE CORP CLADIRI 
 

HCL NR.94 – Referitor la : Aprobarea Rectificarii Bugetului de VENITURI si CHELTUIELI la 30/11/2012.

HCL NR.94 PROCES-VERBAL sedinta ordinara a Consiliului Local Caracal din 29.11.2012

HCL NR.95 – Referitor la : Acordarea de facilitati fiscale pe anul 2013 unor persoane fizice defavorizate


HCL NR.96 – Referitor la : Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si persoanele juridice precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2013. 

HCL NR.97 – Referitor la : Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013.


HCL NR.98 – Referitor la : Prelungirea unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionare terenuri ce apartin domeniului public al municipiului Caracal pe care sunt amplasate 3 panouri publicitare.


HCL NR.99 – Referitor la : Darea in folosinta gratuita, pe o perioada de trei ani, a unor spatii in suprafata totala de 79,84 mp, situate in str. Plevnei, nr.36.


HCL NR.100 – Referitor la : Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Cultural municipal Caracal.


HCL NR.101 – Referitor la : Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management si a caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management al Centrului Cultural municipal Caracal. 

HCL NR.102 – Referitor la : Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2012 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal si Serviciului Public Comunitar Local de Evidentä a Persoanelor al municipiului Caracal.
 

HCL NR.103 -Referitor la : Incetarea dreptului de administrare al SC I.G.O.SA Caracal asupra imobilelor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal, foste puncte termice, situate in Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A Aleea Dragos Voda nr. 7. 

HCL NR.103 PROCES VERBAL sedinta ordinara 21.12.2012


HCL NR.104 – Referitor la : Darea in administrare unitatii de invatamant Colegiul Tehnic « Matei Basarab »” a bunului imobil din Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A, ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, cu destinatia Centrala Termica.


HCL NR.105 – Referitor la : Darea in administrare unitatii de invatamant “Scoala Gimnaziala « Nicolae Titulescu»” a unei cote parti a bunului imobil din Aleea Dragos Voda nr. 7, ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, cu destinatia Centrala Termica.


HCL NR.106 -Referitor la : constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru incredintarea managementului Centrului Cultural municipal Caracal.


HCL NR.107 – Referitor la : Modificarea prevederilor art. 59 alin.1 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Caracal aprobat prin Hotdrarea Consiliului Local nr.10/31.07.2012.


HCL NR.108 – Referitor la : Aprobarea cheltuirii sumei de 10 000 lei pentru cadourile ce se vor acorda cu ocazia „SARBATORILOR DE IARNA. 

HCL NR.109 – Referitor la : Aprobarea tarifelor pentru serviciile de deszapezire prestate de SC IGO SA Caracal. 

HCL NR.110 – Referitor la : Aprobarea pretului local pentru producerea Si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale in sistem centralizat si a pretului local de facturare catre populatia din blocul de locuinte situat in Caracal strada Vasile Alecsandri nr. 76, practicat de SC IGO SA Caracal.


HCL NR.111 – Referitor la : Aprobarea Rectificarii Bugetului de VENITURI si CHELTUIELI la 21.12.2012.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516