loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2016

Proces verbal din 27.12.2016
HCLnr.70/27.12.2016 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 04/29.01.2016 privind aprobarea Calendarului principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016 precum şi utilizarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervă al Centrului Cultural Municipal Caracal în vederea realizării evenimentului cultural Revelion 2017.

HCLnr.69/27.12.2016 REFERITOR LA: concesionarea, fără licitație publică, pe o perioadă de 10 ani a unui teren intravilan în suprafață de 250 mp aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal la nord – est de bl. A din str. Carpați nr. 73. Jud. Olt, pe care este construit Skid GPL Auto. 

HCLnr.68/27.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie – decembrie 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

HCLnr.67/27.12.2016 REFERITOR LA: concesionarea, prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a 3 suprafețe de teren în suprafață totală de 5,00 mp, aparținând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea a 3 panouri publicitare tip backlit.

HCLnr.66/27.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2017.
Abrogata prin:
HCL nr.08/31.01.2017

Proces verbal din 21.12.2016
HCLnr.65/21.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea disponibilizării a unui bun – mijloc fix, aflat în domeniul privat al Muncipiului Caracal.

HCLnr.64/21.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV anul 2016.

HCLnr.63/21.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 150.000 lei pentru întocmirea documentației în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu de către Centrul de Asistență Medico – Socială Caracal.

Proces verbal din 14.12.2016
HCLnr.62/14.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe trimestrul IV anul 2016.

HCLnr.61/14.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă aprobat prin H.C.L Caracal nr. 4/29.02.2016 privind Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016 a sumei de 10.449,00 lei în vederea achiziționării cadourilor oferite colindătorilor cu ocazia sarbătorilor de iarnă -2016.

HCLnr.60/14.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 29.000 lei pentru cofinanţarea achiziției de aparatură medicală de înaltă performanță.

HCLnr.59/14.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea exproprierii unor suprafețe de teren în vederea finalizării obiectivului de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, conform Decizia de expropriere nr. 1358/29.09.2011 a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania-S.A. și a cuantumului total al despăgubirilor pentru terenurile expropriate.

Proces verbal din 29.11.2016
HCLnr.58/29.11.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 5.000 lei pentru cofinanţarea achiziției de aparatură medicală de înaltă performanță.
Abrogata prin:
HCL nr.60/14.12.2016

HCLnr.57/29.11.2016 REFERITOR LA: recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, pentru anul 2017.

HCLnr.56/29.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV pe anul 2016.

HCLnr.55/29.11.2016 REFERITOR LA: punerea la dispoziție a imobilului, teren și construcții, pentru realizarea investiţiei „Creşă municipală” amplasată pe strada Rahovei nr. 45A, municipiul Caracal, judeţul Olt. 

HCLnr.54/29.11.2016 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă totală de 22,00 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, jud. Olt.

HCLnr.53/29.11.2016 REFERITOR LA: organizarea de manifestări cultural – artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal.
Modificată prin:
HCLnr.123/21.09.2021

HCLnr.52/29.11.2016 REFERITOR LA: modificarea poziţiei nr. 488 din anexa la H.C.L. Caracal nr. 103/27.06.2014 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului  Caracal și completarea acesteia cu o nouă poziție. 
Modificat prin:
HCLnr.61/31.05.2017

HCLnr.51/29.11.2016 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 1361/02.10.2006, care are ca obiect concesionare teren, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat pe str. Aleea Dragoş Vodă la Nord de Bl. G4.

HCLnr.50/29.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei Sociale Caracal, a Planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2016 – 2020, a Codului Etic al personalului angajat şi a Cartei drepturilor beneficiarilor.

HCLnr.49/29.11.2016 REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2017.

Proces verbal din 24.11.2016
HCLnr.48/24.11.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.
Descarca DALI
Abrogata prin:
HCLnr.38/07.04.2017

HCLnr.47/24.11.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.
Descarca DALI
Abrogata prin:
HCLnr.89/31.08.2017

Proces verbal din 31.10.2016
HCLnr.46/31.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Creşă municipală amplasată pe strada Rahovei nr.45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

HCLnr.45/31.10.2016 REFERITOR LA: Înființarea Secției de Artă Plastică a Muzeului Romanațiului din cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal.

HCLnr.44/31.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Municipal Creșe Caracal, a Planului strategic de dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul centrului şi a Cartei drepturilor beneficiarilor.

HCLnr.43/31.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Cristina – Caracal precum și aprobarea Planului strategic de dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020. 

HCLnr.42/31.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Valea Mare jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCLnr.41/31.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Radomirești jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

HCLnr.40/31.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Dobroteasa jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

HCLnr.39/31.10.2016 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal pentru anul 2016.
Abrogata prin:
HCLnr.125/27.11.2017

HCLnr.38/31.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV pe anul 2016.

HCLnr.37/31.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2016.

HCLnr.36/31.10.2016 REFERITOR LA: Modificarea și completarea prevederilor anexei la H.C.L. nr. 08/25.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal.

Proces verbal din 30.09.2016
HCLnr.35/30.09.2016 REFERITOR LA: organizarea manifestărilor culturale şi artistice „Festivalul Toamna Romanaților”, în municipiul Caracal, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens.

HCLnr.34/30.09.2016 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe termen de un an, a unor spaţii în suprafaţă totală de 166,18 mp din imobilul situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, ASOCIAȚIEI DANI VLĂDUȚ AUTISMSTOP 

HCLnr.33/30.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.49/23.04.2019
HCLnr.80/28.06.2019

HCLnr.32/30.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea Raportului de evaluare nr. 39311/14.09.2016 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 517,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal str. Armoniei nr. 6, jud. Olt.

Proces verbal din 20.09.2016
HCLnr.31/20.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.

HCLnr.30/20.09.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Programului de asistență socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”  ce are ca obiect acordarea unor beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor şi familiilor cu probleme sociale din municipiul Caracal, în vederea prevenirii, combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.
Modificata prin:
HCLnr.51/27.04.2017

Proces verbal din 14.09.2016
HCLnr.29/14.09.2016 REFERITOR LA: Intrarea U.A.T. Municipiul Caracal în parteneriat cu entități de drept public și privat în vederea depunerii și implementării proiectuluiPROGRAME INTEGRATE DE REDUCERE A SARACIEI SI EXCLUZIUNII SOCIALE IN COMUNITATEA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI CARACAL finantat prin programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) – ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”.

Proces verbal din 31.08.2016
HCLnr.28/31.08.2016 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din construcție în suprafață de 7 mp (C1), teren intravilan în suprafață de 2000 mp precum și împrejmuirea aferentă.

HCLnr.27/31.08.2016 REFERITOR LA: Aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

HCLnr.26/31.08.2016 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr. 33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial.

HCLnr.25/31.08.2016 REFERITOR LA: Prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17. 

HCLnr.24/31.08.2016 REFERITOR LA: Aprobarea cotei autorității publice (mărimea beneficiului), a  cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Caracal, pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016, a sumelor cu titlu de recuperare a investiției, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe precum şi aprobarea modelului contractului cadru de închiriere. 

HCLnr.23/31.08.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.

HCLnr.22/31.08.2016 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a  suprafeţei de teren de 517 mp aferentă casei de locuit, situată pe strada Armoniei nr. 6, suprafaţă de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către d-nul Grigore Ionuț Bujor.

HCLnr.21/31.08.2016 REFERITOR LA: Numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.
Modificata prin:
HCL nr.33/31.03.2017

Abrogata prin:
HCL NR.99/28.09.2017

HCLnr.20/31.08.2016 REFERITOR LA: Desemnarea unui membru titular şi membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”
Modificata si completata prin:
HCLnr.133/30.09.2019

HCLnr.19/31.08.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de Salubrizare a localităților din județul Olt.
Modificata prin:
HCLnr.83/29.07.2020

HCLnr.18/25.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea criteriilor și  procedurilor de numire și eliberare din funcție a administratorului public și a atribuțiilor specifice ale administratorului public.

HCLnr.17/25.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.

HCLnr.16/25.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2016.

HCLnr.15/25.07.2016 REFERITOR LA: Organizarea manifestarilor culturale şi artistice „Aniversare Romanaţi – 520 de ani”, în municipiul Caracal, în perioada 29 iulie -31 iulie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens.

HCLnr.14/25.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea casării autoturismului marca Daewoo tip Cielo  prin „Programul de stimulare a înoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2016 şi achiziţionarea unui autovehicul nou cu utilizarea primei de casare.

HCLnr.13/25.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2016.

HCLnr.12/25.07.2016 REFERITOR LA: Numirea reprezentanţilor Consiliului Local Caracal în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Caracal.
Modificata si Completata prin:
HCLnr.176/29.11.2019
HCLnr.99/31.08.2020

HCLnr.11/25.07.2016 REFERITOR LA: Numirea reprezentanţilor  U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL.
Abrogata prin:
HCLnr.134/30.09.2019

HCLnr.10/25.07.2016 REFERITOR LA: Revocarea H.C.L. Caracal nr. 20/28.03.2016 cu privire la modificarea prevederilor art. 10 alin. 2 din H.C.L. Caracal nr. 98/10.11.2015 privind aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice pentru anul 2016.

HCLnr.09/25.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

HCLnr.08/25.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal.
Modificata prin:
HCL nr.170/29.11.2019
HCL nr.36/31.10.2016
HCLnr.85/31.07.2017

Proces verbal din 07.07.2016
HCLnr.07/07.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) în vederea realizării investiţiei. “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, judeţul Olt, municipiul Caracal, str. Dragoş Vodă nr. 2C”.

Proces verbal din 25.06.2016
HCL nr.06/25.06.2016 REFERITOR LA: Stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Modificata si Completata prin:
HCLnr.109/30.08.2019
HCLnr.05/31.01.2018
HCL nr.02/31.01.2017
HCLnr.101/31.08.2018
HCLnr.182/23.12.2019
HCLnr.48/29.05.2020

HCL nr.05/25.06.2016 REFERITOR LA: Alegerea viceprimarului municipiului Caracal.

HCL nr.04/25.06.2016 REFERITOR LA: Alegerea preşedintelui de şedinţă.

HCL nr.03/25.06.2016 REFERITOR LA: Constituirea Consiliului local al municipiului Caracal.

HCL nr.02/25.06.2016 REFERITOR LA: Validarea mandatelor de consilieri.

HCL nr.01/25.06.2016 REFERITOR LA: Alegerea Comisiei de validare.

HCL nr.33/29.04.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al UAT Municipiului Caracal la trimestrul II pe anul 2016.

HCL nr.32/29.04.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Perieţi jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCL nr.31/29.04.2016 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită, către Societatea Comercială CEZ DISTRIBUŢIE  S.A.,  a unor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal în vederea amplasării unui bloc de măsură şi protecţie şi a unei firide de distribuţie, contorizare şi protecţie.

HCL nr.30/29.04.2016 REFERITOR LA: Parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal şi Consiliul Judeţean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru – Caracal ediţia a VI a, organizat în perioada 08 – 15 mai 2016. 

HCL nr.29/29.04.2016 REFERITOR LA: Solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala Generală nr. 4 , imobil situat în Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 62, judeţul Olt.

HCL nr.28/29.04.2016 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.03.2016.

HCL nr.27/29.04.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al UAT Municipiului Caracal pe anul 2016 trimestrul I.

HCL nr.26/29.04.2016 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2015.

HCL nr.25/29.04.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de pe raza Municipiului Caracal la 31.12.2015.

HCL nr.24/29.04.2016 REFERITOR LA:  Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

HCL nr.23/29.04.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Politicii Urbane Integrate a Municipiului Caracal.

HCL nr.22/29.04.2016 REFERITOR LA: Inlocuirea Anexei la HCL nr. 110/21.12.2015 privind acordul de principiu pentru transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren si constructii situate In comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal in administrarea Consiliul local al comunei Deveselu.

Proces verbal din 28.03.2016
HCL nr.21/28.03.2016 REFERITOR LA: Concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a 3 suprafeţe de teren de 5,00 mp fiecare aparţinând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea a 3 panouri publicitare tip backlit.

HCL nr.20/28.03.2016 REFERITOR LA: Modificarea art. 10, (2) din HCL Caracal nr. 98/10.11.2015 privind   aprobarea   unor  tarife   si  taxe  speciale  pentru   prestari   servicii   catre persoane fizice si juri dice pentru anul 2016.
Revocata prin:
HCL nr.10/25.07.2016

HCL nr.19/28.03.2016 REFERITOR LA: înfiinţarea Serviciului de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.
Modificata si completata prin:
HCLnr.72/29.07.2020

Proces verbal din 26.02.2016
HCL nr.18/26.02.2016 REFERITOR LA: Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiții <<REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT>>

HCL nr.17/26.02.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2016 trimestrul I.

HCL nr.16/26.02.2016 REFERITOR LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.1202/16.03.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 12,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str.Iancu Jianu nr.5 la Sud de Bl.1, pe care este amplasat un garaj auto.

HCL nr.15/26.02.2016 REFERITOR LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.1205/21.03.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 8,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str.Iancu Jianu nr.5 la Sud de Bl.1, pe care este amplasat un garaj auto.

HCL nr.14/26.02.2016 REFERITOR LA: Modalitatea de indentificare a beneficiarilor prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

HCL nr.13/26.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Vişina jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCL nr.12/26.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Slătioara jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCL nr.11/26.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Schitu jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCL nr.10/26.02.2016 REFERITOR LA: Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Rusăneşti jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”

HCL nr.09/26.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Dăneasa jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCL nr.08/26.02.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Bălteni jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCL nr.07/26.02.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2016 în vederea împlementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020.

Proces verbal din 29.01.2016
HCL nr.06/29.01.2016 REFERITOR LA: aprobarea privind repartizarea şi utilizarea excedentului anual al bugetului local la nivelul U.A.T. Municipiului Caracal rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015 pentru anul 2016, aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al Municipiului  Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.184/21.12.2018

HCL nr.05/29.01.2016 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2016 – 2017.

HCL nr.04/29.01.2016 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016.
Modificata prin:
HCL nr.70/27.12.2016

HCL nr.03/29.01.2016 REFERITOR LA: aprobarea cuantumului unei  burse sociale pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul 2016 şi repartizarea sumei de 2000 lei Colegiului Naţional Ioniţă Asan pentru acordarea burselor sociale  în anul 2016.

HCL nr.02/29.01.2016 REFERITOR LA: validarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015, a deficitului secţiunii de dezvoltare, sursa E in sumă de 847.824,67 lei

HCL nr.01/29.01.2016 REFERITOR LA: validarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516