loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2018

21 Dec 2018

Proces verbal din 21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 21.12.2018

21 Dec 2018

HCL nr. 198/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

21 Dec 2018

HCL nr. 197/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

21 Dec 2018

HCL nr. 196/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal – societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și S.C. Mario Salar S.R.L..

21 Dec 2018

HCL nr. 195/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: prelungirea folosinţei gratuite de către Casa Judeţeană de Pensii Olt – Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, pe o perioadă de 3 ani a unor…

21 Dec 2018

HCL nr. 194/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: acceptarea ofertei de donație a S.C. CITRINE ROYAL STAR SRL-D constând în complex de joacă pentru copii.

21 Dec 2018

HCL nr. 193/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale a societăților comerciale radiate din evidențele Oficiului Registrului Comerțului și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei Municipiului Caracal.

21 Dec 2018

HCL nr. 192/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A.

21 Dec 2018

HCL nr. 191/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 142/31.10.2018 privind aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea…

21 Dec 2018

HCL nr. 190/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie – decembrie 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de…

21 Dec 2018

HCL nr. 189/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Serviciului Public de Asistență Socială Caracal și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Caracal pentru perioada 2019-2023.

21 Dec 2018

HCL nr. 188/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi…

21 Dec 2018

HCL nr. 187/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

21 Dec 2018

HCL nr. 186/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: modificarea Anexei la HCL nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului…

21 Dec 2018

HCL nr. 185/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2019.

21 Dec 2018

HCL nr. 184/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

21 Dec 2018

HCL nr. 183/21.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Serban Ionut, membru A.L.D.E.

14 Dec 2018

Proces verbal din 14.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 14.12.2018

14 Dec 2018

HCL nr. 182/14.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

13 Dec 2018

Proces verbal din 13.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 13.12.2018

13 Dec 2018

HCL nr. 181/13.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

06 Dec 2018

Proces verbal din 06.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 06.12.2018

06 Dec 2018

HCL nr. 180/06.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

06 Dec 2018

HCL nr. 179/06.12.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE…

29 Nov 2018

Proces verbal din 29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 29.11.2018

29 Nov 2018

HCL nr. 178/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea  taxei speciale  de salubrizare pentru  municipiul  Caracal, judetul  Olt pentru  anul  2019  si  acordarea  mandatului  special  domnului  RADU  DUMITRU  LIVIU  – primar  al municipiului Caracal.

29 Nov 2018

HCL nr. 177/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea contului  de executie  bugetara  al  U.A.T. Municipiul  Caracal  la data de 30.09.2018.

29 Nov 2018

HCL nr. 176/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

29 Nov 2018

HCL nr. 175/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cărigoiu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 174/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Filip Nicolae Victor în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 173/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci doamnei Burcea Copilescu Dumitra în calitate de urmaș a lui Burcea Andrei – erou martir al Revoluţiei…

29 Nov 2018

HCL nr. 172/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Davițoiu Ion în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 171/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Țene Adrian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 170/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cîmpeanu Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 169/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Enache Constantin în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.etate, cu titlu gratuit,…

29 Nov 2018

HCL nr. 168/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Dinu Marinel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 167/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Șimon Florian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 166/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ilin Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 165/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Badea Gigi în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 164/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Turcu Dorel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 163/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Vișan Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 162/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Negoiță George Filon în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 161/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Tudosă Gicu în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 160/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Văduva Marian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 159/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ștefănescu Smarandache Niculae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 158/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ciocârlie Stelian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 157/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Rotaru Ioan în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 156/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Savu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 155/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cornea Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

29 Nov 2018

HCL nr. 154/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Pandelea Vasile în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.


1 2 5

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516