loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2020

23 Dec 2019

HCL nr. 198/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal”. Abrogată prin:

23 Dec 2019

HCL nr. 197/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la…

23 Dec 2019

HCL nr. 196/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

23 Dec 2019

HCL nr. 195/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare nr. 62752/12.12.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud…

23 Dec 2019

HCL nr. 194/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară din municipiul Caracal. …

23 Dec 2019

HCL nr. 193/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Bărbuș Teodor Dumitru, domiciliat în municipiul Caracal, către Municipiul Caracal a unor bunuri imobile.    

23 Dec 2019

HCL nr. 192/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie – decembrie 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de…

23 Dec 2019

HCL nr. 191/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în localitatea Deveselu, județul Olt, în administrarea Consiliul Local al Comunei Deveselu-Serviciul…

23 Dec 2019

HCL nr. 190/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: modificarea și completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 referitoare la componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal…

23 Dec 2019

HCL nr. 189/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, identificat prin C.F. nr. 56971, având număr cadastral 56971.   

23 Dec 2019

HCL nr. 188/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea îndreptării erorilor materiale survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt.   Abrogata prin:

23 Dec 2019

HCL nr. 187/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Caracal și domnul Ghercioiu Valentin Daniel și doamna Ghercioiu Otilia.   

23 Dec 2019

HCL nr. 186/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Carpaţi, nr. 116 și identificat prin prin C.F. nr. 53181, având…

23 Dec 2019

HCL nr. 185/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2020.  

23 Dec 2019

HCL nr. 184/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale”, generata…

23 Dec 2019

HCL nr. 183/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea realizării investiţiei „Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”, generata de imobilul situat in…

23 Dec 2019

HCL nr. 182/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate

23 Dec 2019

HCL nr. 181/23.12.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Trişculescu Daniel, membru A.L.D.E.

29 Nov 2019

HCL nr. 180/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 58529/20.11.2019 formulată de S.C. Compania de Apă Olt S.A. împotriva art. 3 din H.C.L. Caracal br. 152/31.10.2019

29 Nov 2019

HCL nr. 179/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea completării și modificării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt. 

29 Nov 2019

HCL nr. 178/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal.

29 Nov 2019

HCL nr. 177/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt,…

29 Nov 2019

HCL nr. 176/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal. 

29 Nov 2019

HCL nr. 175/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea completării obiectului de activitate al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. precum și desființarea sediului secundar din Caracal, str. Înfrățirii, nr. 1, jud. Olt.

29 Nov 2019

HCL nr. 174/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila din municipiul Caracal, pentru anul școlar 2019 – 2020 și înlocuirea acesteia cu un…

29 Nov 2019

HCL nr. 173/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 229/06.11.2019 formulată de domnul Gâlea Ionuț Cristian împotriva H.C.L. Caracal nr. 130/17.09.2019.

29 Nov 2019

HCL nr. 172/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 65/31.05.2019 referitoare la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă…

29 Nov 2019

HCL nr. 171/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

29 Nov 2019

HCL nr. 170/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Caracal.

29 Nov 2019

HCL nr. 169/29.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul…

13 Nov 2019

HCL nr. 168/13.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal și modificarea listei de investiții pe anul 2019. 

13 Nov 2019

HCL nr. 167/13.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 154/31.10.2019 privind închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, Str. Plevnei, nr….

13 Nov 2019

HCL nr. 166/13.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare strada Viilor”. 

13 Nov 2019

HCL nr. 165/13.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Torentului». 

13 Nov 2019

HCL nr. 164/13.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare strada Măceșului».  Modificată și completată prin:

13 Nov 2019

HCL nr. 163/13.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare strada Țepeș Vodă». 

13 Nov 2019

HCL nr. 162/13.11.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Adăpost câini comunitari în municipiul Caracal».

31 Oct 2019

HCL nr. 161/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 130/17.09.2019 privind vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri nr….

31 Oct 2019

HCL nr. 160/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, a Municipiului Caracal. 

31 Oct 2019

HCL nr. 159/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: modificarea și completarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Caracal. 

31 Oct 2019

HCL nr. 158/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal.  Modificata…

31 Oct 2019

HCL nr. 157/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: constituirea la nivelul UAT Municipiul Caracal a echipei mobile care va asigura intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică. 

31 Oct 2019

HCL nr. 156/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: organizarea și funcționarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Caracal. 

31 Oct 2019

HCL nr. 155/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 143/2017. 

31 Oct 2019

HCL nr. 154/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului…

31 Oct 2019

HCL nr. 153/31.10.2019

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2019

REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Caracal nr. 131/17.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale…


1 2 5

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516