loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2021

27 Dec 2021

HCL nr. 164/27.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2022.

27 Dec 2021

HCL nr. 163/27.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2021.

27 Dec 2021

HCL nr. 162/27.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: aprobarea modificării, actualizării punctuale a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General(PUG) al municipiului Caracal, în vederea realizării investiției majore ale administrației publice locale, finanțată din…

27 Dec 2021

HCL nr. 161/27.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul…

27 Dec 2021

HCL nr. 160/27.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 151/26.11.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare. Încetare aplicabilitate prin:

27 Dec 2021

HCL nr. 159/27.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2022.   Modificata si completata prin:

09 Dec 2021

Proces verbal din 09.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 09.12.2021

09 Dec 2021

HCL nr. 158/09.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: aprobarea cumpărării imobilului situat în Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 113, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 55048 Caracal, aflat în proprietatea domnului Enache Mircea.

26 Nov 2021

HCL nr. 157/26.11.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: transformarea a 5 posturi din Anexa nr. 11 la H.C.L. nr. 94/06.06.2014 — Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516