loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2022

10 Jan 2022

HCL nr. 5/10.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului situat în str. Cuza Vodă, nr. 11, municipiul Caracal, județul Olt…

10 Jan 2022

HCL nr. 4/10.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 privind bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat…

10 Jan 2022

HCL nr. 3/10.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor anexei la H.C.L. nr. 35/29.04.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelor…

10 Jan 2022

HCL nr. 2/10.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM SOCIAL, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3E+4E RETRAS» situat în Caracal, str….

10 Jan 2022

HCL nr. 1/10.01.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA TEATRULUI DE VARĂ DIN MUNICIPIUL CARACAL.


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516