loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2023

02 Oct 2023

HCL nr. 195/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: recompartimentarea imobilului construcţie, situat în Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14A, jud. Olt

02 Oct 2023

HCL nr. 194/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A ACCESABILITĂŢILOR MEDICALE PRIN EXTINDEREA SPITAL ULUI MUNICIPAL…

02 Oct 2023

HCL nr. 193/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

Referitor la: aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor şi de soluţionare a contestaţiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal

02 Oct 2023

HCL nr. 192/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru “Construire ansamblu rezidential, str. Tîrgul Nou nr. 80B, municipiul Caracal, judeţul Olt”

02 Oct 2023

HCL nr. 191/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 35/07.03.2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru…

02 Oct 2023

HCL nr. 190/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţa de 52542,00 mp situat în Municipiul Caracal, str. Craiovei, nr. 286, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 54263/U.A.T. Municipiul Caracal

02 Oct 2023

HCL nr. 189/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum şi modificarea listei de investiţii pe anul 2023 la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Caracal

02 Oct 2023

HCL nr. 188/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: acordul privind prelungirea cu 180 de zile a perioadei în care persoana desemnată poate să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

02 Oct 2023

HCL nr. 187/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Caracal, judeţul Olt

02 Oct 2023

HCL nr. 186/29.09.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: admiterea plângerii prealabile nr. 102/02.08.2023 formulată de Popescu Cristian şi revocarea H.C.L. Caracal nr. 141/31.07.2023 referitoare la aprobarea însuşirii raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării…


1 2 20

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516