loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUBLICE

28 Nov 2023

HCL nr. 221/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2024

28 Nov 2023

HCL nr. 220/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul…

28 Nov 2023

HCL nr. 219/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6 800 621.00 lei în conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal­-bugetare, prin acordarea…

28 Nov 2023

HCL nr. 218/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: anularea obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor comerciale rezultate din chirii şi redevenţe ale societăţilor comerciale radiate din evidenţele Registrului Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală şi…

28 Nov 2023

HCL nr. 217/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 49 de ani, a imobilului teren în suprafaţă totală de 1.110 mp înscris în C.F. nr. 58674 Caracal, aparţinând domeniului…

28 Nov 2023

HCL nr. 216/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: declararea de uz şi interes public local a imobilul teren extravilan în suprafaţă de 1.110,00 mp situat în municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58674 Caracal

28 Nov 2023

HCL nr. 215/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 208/14.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Realizarea unei centrale fotovoltaice pentru utilizarea…

28 Nov 2023

HCL nr. 214/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: utilizarea temporară a unor imobile – teren şi construcţii, aparţinând domeniului public al U.A.T. Municipiul Caracal, situate în Caracal, str. V. Alecsandri nr. 77, jud. Olt, de către…

28 Nov 2023

HCL nr. 213/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: modificarea statului de funcţii Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizareşi funcţioare al Primăriei Municipiului Caracal aprobat prin la H.C.L. nr. 30/24.02.2023


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516