Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 05.10.2021, orele 11:00

Anunt

privind

SEDINTA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

Din data de 05.10.2021 orele 11°°

IN VEDEREA

ANALIZEI SI PROPUNERII DE AVIZARE PENTRU DOCUMENTATII COMPLETE DE URBANISM:

PLANURI URBANISTICE ZONALE SI REGULAMENTE DE URBANISM AFERENTE, INCLUSIV ACORDURI/AVIZE/STUDII DE FUNDAMENTARE, IN VEDEREA FUNDAMENTARII AVIZULUI ARHITECTULUI-SEF,

conform Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si

completarile ulterioare, si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia

 aprobate prin ordinul 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Descarca anunt

Ordinea de zi a sedinței:

1.Analiză şi propunere de avizare a unei documentaţii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora, în vederea fundamentării avizului de oportunitate conform Legii nr. 350/2001, cu modificari şi completari ulterioare,precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:

  • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z)pentruConstruire ansamblu rezidențial si funcțiuni mixte pe str. Arțarului nr. 11–13, str. Arțarului nr. 15-17 si str. Alunului nr. 15-17 din municipiul Caracal, județul Olt; initiator: dl Brastaviceanu Virgil Marian, dl Brastaviceanu Mircea Eugen,  dl  Popescu Daniel Anton, dna Popescu Alina; elaborator: SC DESIGN & MANAGEMENT SERVICES SRL și SC URBAN CONCEPT SOLUTIONS SRL - specialist RUR Brastaviceanu Marilena Virginia;
 
2.Analiză şi propunere de avizare a unor documentaţii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora, în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef conform Legii nr. 350/2001, cu modificari şi completari ulterioare,precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:
  • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) in vederea realizării investiției Hala metalica cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt; initiator: dl Ion Florin Cornel, dna Ion Ramona Cristina; elaborator: SC ANGELA BUȘCĂ ARHITECTURE SRL - specialist RUR arh.urb. Angela Bușcă;


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 17.06.2021, orele 11:00

ANUNȚ

privind

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

organizată la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 17.06.2021, orele 11:00

pentru a emitePROPUNERI DE AVIZARE

în vederea fundamentării tehnice a Avizului arhitectului-șef,

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analiză şi propunere de avizare a unor documentațiicomplete, Planuri Urbanistice Zonale și Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora (inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare), în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef conform Legii nr. 350/2001, cu modificări și completări ulterioare,precum și a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:
    • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z)pentruObținerea autorizației de construire pentru „Clădire locuință P+1E, organizarea executării lucrărilor si executarea lucrărilor de racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, împrejmuire teren”, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt;initiator: dl Bejan Mihaita Mircea; elaborator: SC ARHI STIL CONCEPT SRL - specialist RUR arh. IONESCU Aurel Lazar (DE);


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 24.05.2021, orele 11:00

ANUNȚ

privind

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 24.05.2021, orele 11:00

pentru a emitePROPUNERI DE AVIZARE

în vederea fundamentării tehnice a Avizului arhitectului-șef,

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analiză şi propunere de avizare a unor documentații complete, Planuri Urbanistice Zonale și Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora (inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare), în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef conform Legii nr. 350/2001, cu modificări și completări ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:
    • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe”, str. Dragoș Vodă nr. 2D și 2E, municipiul Caracal, județul Olt”; initiator/beneficiar: dl. Sandu Petre; elaborator: SC GOLDBACH Design & Build SRL - specialist RUR arh.urb. Laura-Adriana Dragan (D3DZ0E);

AVIZE:

PARTE DESENATA: 
PARTE SCRISA:
STUDII
  RIDICARE TOPOGRAFICA


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 10.03.2021, orele 11:00

ANUNȚ

in baza Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare,

si a Normelor metodologice aprobate prin ordinul MDRAP nr. 233/2016

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 10.03.2021, orele 11:00

pentru a emitePROPUNERI DE AVIZARE în vederea fundamentării tehnice a Avizului de oportunitate și a Avizului arhitectului-șef,

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analizastudiilor de oportunitate, în vederea fundamentării deciziei privind emiterea Avizului de Oportunitate necesar pentru elaborarea documentațiilor Plan Urbanistic Zonal (PUZ) de modificare a prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice aprobate prin Ord. MDRAPnr. 233/2016, pentru:

       o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, municipiul Caracal, județul Olt; inițiator: dl. Ion Florin-Cornel, dna. Ion Ramona-Cristina; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL - specialist RUR (DZ0G5);
00 PREZENTARE GENERALA
MEMORIU TEHNIC GENERAL
U0-INCADRAREA IN ZONA
U2-SITUATIA EXISTENTA
U3-CONCEPT PROPUS
U4-RETELE TEHNICO-EDILITARE

     o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Spălătorie auto cu program cu 7 posturi acoperite, 1 post descoperit și clădire cu destinație mixtă (birouri, spațiu tehnic și café-bar pentru clienții spălătoriei auto), str. Vornicu Ureche nr. 14, municipiul Caracal, județul Olt; inițiator: SC EBA-FAG SRL; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, specialist RUR: Angela Cristina Bușcă (DZ0G5);
00 PREZENTARE GENERALA
12.MEMORIU TEHNIC GENERAL
13.INCADRAREA IN ZONA
14.INCADRAREA IN PUG
15.SITUATIA EXISTENTA
16.CONCEPT PROPUS

  • Analiză şi propunere de avizare a unor documentaţiicomplete, Planuri Urbanistice Zonale și Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora (inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare), în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef conform Legii nr. 350/2001, cu modificări și completări ulterioare,precum și a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:

     o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Locuință pe Bdul. Antonius Caracalla nr. 131B, municipiul Caracal, județul Olt, inițiator: dna. Florea Paula Ileana, dl. Florea Stelian Mihail; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, specialist RUR: arh.urb. Angela Cristina Busca (DZ0G5);
0 PREZENTAREA INVESTITIEI
01 - STUDIU DE INSORIRE
02 - STUDIU GEOTEHNIC
03 - STUDIU TOPOGRAFIC
MEMORIU 
REGULAMENT
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U1 - INCADRAREA IN PUG
U2 - SITUATIA EXISTENTA
U3 - REGLEMENTARI
U4 - MOBILAREA LOTULUI
U5 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
U6 - RETELE TEHNICO-EDILITARESedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 16.11.2020, orele 10:30

ANUNT 
in baza Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare, 
si a Normelor metodologice aprobate prin ordinul MDRAP nr. 233/2016 
 
SEDINTA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Caracal / in sala Teatrului National al Municipiului Caracal 
si/sau prin mijloace electronice/ platforma electronica online, 
in data de 16.11.2020, orele 10:30, 
pentru a emite PROPUNERI DE AVIZARE in vederea fundamentării tehnice a Avizului de oportunitate si a Avizului arhitectului-șef,
si pentru CONSULTANTA privind documentații de amenajarea teritoriului si urbanism
 

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

- Analiza studiilor de oportunitate, în vederea fundamentării deciziei privind emiterea Avizului de Oportunitate necesar pentru elaborarea documentațiilor Plan urbanistic Zonal (PUZ) de modificare a prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAPnr. 233/2016, pentru:

 o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexe”, str. Dragos Voda nr. 2D si 2E, municipiul Caracal, județul Olt”; initiator/beneficiar: dl. Sandu Petre; elaborator: SC GOLDBACH design & Build SRL - specialist RUR arh.urb. Laura-Adriana Dragan (D3DZ0E);

 
- Consultanta privind documentaţii de amenajare a teritoriului si de urbanism in baza art. 6 pct. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei tehnico de Amenajare a Teritoriului si  Urbanism a Municipiului Caracal, conform Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:

 o Intocmirea referatului de specialitate al arhitectului-sef in baza caruia Primarul propune aprobarea initierii demersurilor de actualizare a documentatiei Planul Urbanistic General al Municipiului Caracal.

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National