Sedinta din data de 14.03.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal - Primaria Caracal


Sedinta din data de 14.03.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal

           Ordinea de zi a sedintei din data de 14.03.2018  ora 11 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal:
  I.analiza si propunere de avizare a unor documentatii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora si a unui Plan Urbanistic de Detaliu, parti scrise si desenate, inclusiv    acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentarii avizului arhitectului-sef, pentru:
       a) Realizarea investitiei  "”Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judetul Olt", beneficiar Vilceanu Liviu-Adrian;
    b) Realizarea „Extinderii  intravilanului municipiului   Caracal,  în scopul  modernizarii, extinderii fabricii  de productie  a produselor din carne” Municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt  si  extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt, investitor S.C. MALINA LUX SRL;
       c) Realizarea investitiei  “Locuinta Parter amplasata pe strada Feroviarului Nr. 3, municipiul Caracal, judetul Olt”, beneficiari Andrei Danut Florin si Andrei Ionela Claudia.
  II.analiza si propunere de emitere a studiului de oportunitate în vederea emiterii Avizului de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism pentru :
       a)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “Locuinta parter si garaj auto pe b-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Ciugulea Adrian si d-nei Ciugulea Rodica.
       b)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei „Centru Social Multifunctional pentru Persoane Vârstice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr.62, municipiul Caracal, judetul Olt”.
       c)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei  “ Locuinta P+1E, amenajari exterioare si împrejmuire teren pe strada Tirgul Nou nr.55, municipiul Caracal, judetul Olt”.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National