Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 28.05.2019, orele 10:30 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 28.05.2019, orele 10:30

Ordinea de zi a ședinței din data de 28.05.2019 ora 10:30 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Caracal:

-  Analiză aStudiilor de oportunitatepentru a asigura fundamentarea tehnica a Avizului de Oportunitate emis de structura de specialitate condusa de Arhitectul-sef in vederea elaborarii de documentatii de urbanism care solicita modificari de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate anterior:

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Desființare anexa parter si construire sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale, Strada Rahovei nr 1A, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, initiator: Topircean  Bogdan  Lucian;elaborator: BIA Constantin Porumbacu, arh.(RUR) TNA 3469 si SC SUPLEX PROIECT SRL;

O-0 - INCADRARE-STOP
O-1 - ZONA STUDIU
O-2 - REGLEMENTARI
O-3 - PROPUNERE
ST OP CARACAL STR RAHOVEI 

o   Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Parcelare a imobilelor situate pe strada Craiovei nr. 175 si nr. 177 pentru construire locuințe precum si realizarea locuința si anexa gospodăreasca pe strada Decebal nr. 148D, in municipiul Caracal, jud. Olt”,initiator: Medintu Constantin Teodor, Medintu Ionica Catalina Si Centea Ionel Daniel; elaborator: S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, Arh.urb. (RUR) Angela Cristina Busca;

SO
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA
U2

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Locuința P+1, Garaj auto, amenajări exterioare si împrejmuire, Municipiul Caracal, Strada Tirgul Nou, nr.55, județul Olt”,initiator: Karimi Gholam Reza, Karimi Corina Alexandra; elaborator: BIA Constantin Porumbacu, arh.(RUR) TNA 3469 si SC SUPLEX PROIECT SRL;

STUDIU OPORTUNITATE - TARGUL NOU 55
U0 - INCADRARE
U1 - EXISTENT
U2 - PROPUNERE

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Locuință pe Bulevardul Antonius Caracalla, Nr.131B, Mun. Caracal, Jud. Olt”,initiator: Florea Paula Ileana Si Florea Stelian Mihail;  elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, specialist RUR: arh.urb. Bușcă Angela Cristina (DZ0G5).

STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 CONCEPT PROPUS - PLAN DE SITUATIE

-  Analiză şi propunere de avizare a unor documentaţii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora, părţi scrise şi desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef, pentru:

o  Realizarea investiţieiExtindere locuinta parter pe Intrarea Noua Nr.12, Municipiul Caracal, Judetul Olt”, inițiator/investitori: Stan Noni; Proiectant: S.C. SM GENERAL INVEST S.R.L., specialistRUR arh.urb. BuşcăAngela (DZ0G5).

00_STUDIU DE INSORIRE
01_MEMORIU
02_REGULAMENT
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA PROPUSA- REGLEMENTARI
U3 SITUATIA PROPUSA - REGIMUL JURIDIC
U4 SITUATIA PROPUSA -  ECHIPARE EDILITARA
U5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National