Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 24.10.2019, orele 10:30 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 24.10.2019, orele 10:30

ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare,

si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin ordinul 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

SEDINTA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

se va organiza in data de 24.10.2019, orele 10:30, la sediul Primăriei Municipiului Caracal,pentru a emite

PROPUNERI DE AVIZARE

in vederea fundamentării tehnice a Avizului de oportunitate si a Avizului arhitectului-șef pentru

Studii de oportunitate si documentații complete de urbanism PUD/PUZ

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analiză a Studiilor de oportunitate pentru a asigura fundamentarea tehnica a Avizului de Oportunitate emis de structura de specialitate condusa de Arhitectul-sef in vederea elaborarii urmatoarelor documentatii de urbanism care solicita modificari de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate anterior:
  • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiției “Spălătorie auto cu program non-stop, cu 6 posturi acoperite, 2 posturi descoperite si clădire cu destinație mixta: birou, spațiu tehnic si cafe-bar pentru clienții spălătoriei auto”, generata de imobilul din Str. Craiovei nr. 178, municipiul Caracal, județul Olt, initiator: Vlad Marian; elaborator: SC SUPLEX PROIECT SRL si BIA Constantin Porumbacu - specialist RUR (D,E);
  • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiției “Desființare anexa parter si construire sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale, generata de imobilul din Strada Rahovei nr 1A, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, initiator: Topîrceanu  Bogdan  Lucian; elaborator: SC SUPLEX PROIECT SRL si BIA Constantin Porumbacu - specialist RUR (D,E);

Descarca Anunt

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National