Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 09.06.2020, orele 10:30 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 09.06.2020, orele 10:30

ANUNT
in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare,
si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin ordinul 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
SEDINTA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
se va organiza in data de 09.06.2020, orele 10:30, in sala Teatrului National al Municipiului Caracal
si/sau prin mijloace electronice/ platforma electronica online, pentru a emite
PROPUNERI DE AVIZARE
in vederea fundamentării tehnice a Avizului de oportunitate si a Avizului arhitectului-șef pentru
Studii de oportunitate si documentații complete de urbanism PUD/PUZ
 
 
Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:
- Analiza studiilor de oportunitate, în vederea fundamentării deciziei privind emiterea Avizului de Oportunitate necesar pentru elaborarea documentațiilor Plan urbanistic Zonal (PUZ) de modificare a prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:
o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Sala de fitness pe str. Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, județul Olt”; inițiator: dl. Vlad Marian; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL - specialist RUR (DZ0G5);

o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z), întocmit în vederea stabilirii condițtiilor de construibilitate pentru locuințe individuale, str. Trandafirolor nr. 13, municipiul Catracal, județul Olt; initiator: dl. Bejan Mihăița – Mircea; elaborator: SC ARHI STIL CONCEPT SRL - specialist RUR arh. Ionescu Aurel (DE);

o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Locuință pe str. Mărțișorului nr. 5, municipiul Caracal, județul Olt”, inițiator: dl. Crantea Victor; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL - specialist RUR (DZ0G5);
STUDIU DE OPORTUNITATE
U.01 INCADRARE IN PUG
U.0 INCADRAREA IN ZONA
U.1 SITUATIA EXISTENTA
U.2 CONCEPT PROPUS

o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Locuință pe Bdul. Antonius Caracalla nr. 131B, municipiul Caracal, județul Olt”, inițiator: dl. Florea Mihail; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL.
 
-  Analiză și propunere de avizare a unor documentații complete PUZ/PUD, părți scrise și desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentării avizului arhitectului-șef, pentru:
o PUZ – „Hale cu destinația service auto, str. Mărăști nr. 82 și nr. 84, municipal Caracal, județul Olt”; inițiator/investitori: dna. Dinu Ioana Aurelia și dl. Dinu Ionel; Proiectant: SC ETALON SRL - specialist RUR arh. Severică Mitrache (D,E,F6,G5G6);

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National