Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 10.03.2021, orele 11:00 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 10.03.2021, orele 11:00

ANUNȚ

in baza Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare,

si a Normelor metodologice aprobate prin ordinul MDRAP nr. 233/2016

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 10.03.2021, orele 11:00

pentru a emitePROPUNERI DE AVIZARE în vederea fundamentării tehnice a Avizului de oportunitate și a Avizului arhitectului-șef,

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analizastudiilor de oportunitate, în vederea fundamentării deciziei privind emiterea Avizului de Oportunitate necesar pentru elaborarea documentațiilor Plan Urbanistic Zonal (PUZ) de modificare a prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice aprobate prin Ord. MDRAPnr. 233/2016, pentru:

       o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, municipiul Caracal, județul Olt; inițiator: dl. Ion Florin-Cornel, dna. Ion Ramona-Cristina; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL - specialist RUR (DZ0G5);
00 PREZENTARE GENERALA
MEMORIU TEHNIC GENERAL
U0-INCADRAREA IN ZONA
U2-SITUATIA EXISTENTA
U3-CONCEPT PROPUS
U4-RETELE TEHNICO-EDILITARE

     o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Spălătorie auto cu program cu 7 posturi acoperite, 1 post descoperit și clădire cu destinație mixtă (birouri, spațiu tehnic și café-bar pentru clienții spălătoriei auto), str. Vornicu Ureche nr. 14, municipiul Caracal, județul Olt; inițiator: SC EBA-FAG SRL; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, specialist RUR: Angela Cristina Bușcă (DZ0G5);
00 PREZENTARE GENERALA
12.MEMORIU TEHNIC GENERAL
13.INCADRAREA IN ZONA
14.INCADRAREA IN PUG
15.SITUATIA EXISTENTA
16.CONCEPT PROPUS

  • Analiză şi propunere de avizare a unor documentaţiicomplete, Planuri Urbanistice Zonale și Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora (inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare), în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef conform Legii nr. 350/2001, cu modificări și completări ulterioare,precum și a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:

     o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Locuință pe Bdul. Antonius Caracalla nr. 131B, municipiul Caracal, județul Olt, inițiator: dna. Florea Paula Ileana, dl. Florea Stelian Mihail; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, specialist RUR: arh.urb. Angela Cristina Busca (DZ0G5);
0 PREZENTAREA INVESTITIEI
01 - STUDIU DE INSORIRE
02 - STUDIU GEOTEHNIC
03 - STUDIU TOPOGRAFIC
MEMORIU 
REGULAMENT
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U1 - INCADRAREA IN PUG
U2 - SITUATIA EXISTENTA
U3 - REGLEMENTARI
U4 - MOBILAREA LOTULUI
U5 - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
U6 - RETELE TEHNICO-EDILITARE

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National