Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 24.05.2021, orele 11:00 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 24.05.2021, orele 11:00

ANUNȚ

privind

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 24.05.2021, orele 11:00

pentru a emitePROPUNERI DE AVIZARE

în vederea fundamentării tehnice a Avizului arhitectului-șef,

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analiză şi propunere de avizare a unor documentații complete, Planuri Urbanistice Zonale și Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora (inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare), în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef conform Legii nr. 350/2001, cu modificări și completări ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:
    • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe”, str. Dragoș Vodă nr. 2D și 2E, municipiul Caracal, județul Olt”; initiator/beneficiar: dl. Sandu Petre; elaborator: SC GOLDBACH Design & Build SRL - specialist RUR arh.urb. Laura-Adriana Dragan (D3DZ0E);

AVIZE:

PARTE DESENATA: 
PARTE SCRISA:
STUDII
  RIDICARE TOPOGRAFICA

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National