Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 24.05.2021, orele 11:00

ANUNȚ

privind

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 24.05.2021, orele 11:00

pentru a emitePROPUNERI DE AVIZARE

în vederea fundamentării tehnice a Avizului arhitectului-șef,

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

AVIZE:

0.CU RECTIFICAT_PUZ CARACAL_2021
1.1.AVIZ DE OPORTUNITATE_PUZ CARACAL
1.2.Aviz oportunitate 
1.3.AO_05-25.11.2020 revizuit 24.03.2021
2.1.Aviz amplasament CAO
2.2.Adresa Aprilie -2021-GOLDBACH
3.Aviz Distrigaz Sud Retele
4.1.AVIZ CTE 3313
4.2.Aviz de amplasament
6.Aviz IPJ
7.Punct de vedere ISU
8. Acord administrator drum
9.Punct de vedere ABA Olt
10. decizie de incadrare_ MEDIU
CONSULTAREA POPULATIEI
PARTE DESENATA: 
U01 - Incadrare in zona_20210312_AB_LD_IRM-297X594
U1.2_Situatie existenta conf documentatii de urbanism aprobate_CARACAL_202100510_IRM-420 x 594
U1_Situatie existenta conf teren_Caracal_20210510_IRM-594x900
U02 - Incadrare in PUG CARACAL
U02_ Incadrare in Pug Caracal_20210510_IRM-297X420
U2_Reglementări urbanistice_CARACAL_20210510_IRM-420 x 594
U3_Reglementări urbanistice-echipare tehnico-edilitara_CARACAL_20210510_IRM-420 x 594
U4_Proprietatea asupra terenurilor_CARACAL_20210510_IRM-420 x 594
U5_Posibilitati de mobilare__CARACAL_20210510_LD_IRM-420 x 594
U6_Reglementari circulatii
PARTE SCRISA:
Memoriu PUZ_CARACAL
RLU_CARACAL
STUDII
  RIDICARE TOPOGRAFICA
    Aviz incepere lucrari
    Plan de incadrare in zona
    Plan situatie
    PVR OCPI
    Ridicare topo  
  STUDIU DE CIRCULATIE
    Incadrare A3
    Plan de situatie A1
    Profil tip 1 A3
    Profil tip 2 A3
    Profil tip 3 A3
    Studiu de circulatie Caracal
  STUDIU ECHIPARE EDILITARA
  STUDIU GEOTEHNIC
    ANEXA_1_ALBUM_FOTO_CARACAL
    ANEXA_2_LAB_GEO_CARACAL
    PLANSA_1_KFL-CARACAL_PlSit A4
    PLANSA_2_KFL-CARACAL-PlSit+Magazin+Foraje A4
    PLANSA_3_KFL-Caracal_PlSit+Foraje A4
    PLANSA_4_KFL-Caracal_PlSit-Poz Sect A4
    PLANSE_5_17_FISE_FORAJE_SECTIUNI
    ST_GEO_KFL_CARACAL