Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 17.06.2021, orele 11:00 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 17.06.2021, orele 11:00

ANUNȚ

privind

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

organizată la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 17.06.2021, orele 11:00

pentru a emitePROPUNERI DE AVIZARE

în vederea fundamentării tehnice a Avizului arhitectului-șef,

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analiză şi propunere de avizare a unor documentațiicomplete, Planuri Urbanistice Zonale și Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora (inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare), în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef conform Legii nr. 350/2001, cu modificări și completări ulterioare,precum și a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:
    • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z)pentruObținerea autorizației de construire pentru „Clădire locuință P+1E, organizarea executării lucrărilor si executarea lucrărilor de racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, împrejmuire teren”, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt;initiator: dl Bejan Mihaita Mircea; elaborator: SC ARHI STIL CONCEPT SRL - specialist RUR arh. IONESCU Aurel Lazar (DE);

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National