Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 17.06.2021, orele 11:00

ANUNȚ

privind

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

organizată la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 17.06.2021, orele 11:00

pentru a emitePROPUNERI DE AVIZARE

în vederea fundamentării tehnice a Avizului arhitectului-șef,

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

01-STUDIU GEOTEHNIC
02-SUPORT TOPOGRAFIC
03-STUDIU DE CIRCULATIE - PARTE DESENATA
04-studiu retele edilitare
aviz A.P. Mediului
aviz C.A.O.
aviz OCPI
aviz Serviciul Rutier
memoriu PUZ BEJAN - modif aprilie
PLAN DE ACTIUNE IMPLEMENTARE  INVESTITII
REGULAMENT DE URBANISM-modif  iunie
U.02 INCADRARE IN JUDET 1
U.03 LOCALIZARE MUN. CARACAL
U.04 INCADRARE IN ZONA 1
U.05 RIDICARE TOPOGRAFICA -  INCADRARE ZONA
U.06 SITUATIE EXISTENTA
U.07 REGLEMENTARI URBANISTICE -  ZONIFICARE FUNCTIONALA
U.08 CIRCULATII
U.09 RETELE GAZE
U.10 RETELE ELECTRICE
U.11 RETELE TEHNICO-EDILITARE - APA  _ CANALIZARE
U.12 PROPRIETATE ASUPRA  TERENURILOR
U.13 PROPUNERE DE MOBILARE
U.14 REGIM JURIDIC
U.15 CATEGORII DE STRAZI - DETALIU  PROFIL STRADA IV
U.16 DETALIU DE MOBILARE
U.17 PLAN DE SITUATIE PROPUS -  PARCELA NR. CAD. 55550