Licitatii - Primaria Caracal


Licitatii

 
www.e-licitatie.ro -> Autoritate Contractantă Municipiul Caracal -> Anunturi de participare.
 
Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.
 
SEAP asigură managementul tuturor anunţurilor implicate de procedura de achiziţie publică, permiţând publicarea în sistem a diferitelor tipuri de anunţuri: anunţ de intenţie, anunţ de participare, anunţ de atribuire, anunţ de concurs, rezultat al concursului de soluţii, concesionare de lucrări sau servicii şi anunţ de erată la toate tipurile de anunţuri
 
Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt: 
a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta; 
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala; 
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi: 
   - negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; 
   - negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici. 
- concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii."
 
 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National