Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Locuință pe strada Alexandru cel bun, nr. 22, 22A, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Locuință pe strada Alexandru cel bun, nr. 22, 22A,

str. Alexandru cel bun nr. 22, 22A, Caracal, jud. Olt

 

ARGUMENTARE: Prezenta documentație vine să stabilească condițiile optime în care se poate interveni prin realizarea de construcții pe amplasamentul avut în vedere, respectiv teren intravilan, categoria de folosință  - teren arabil. Suprafața totală a terenului studiat este de 696,00 mp conform cărții funciare nr. 57032 UAT Caracal . 

Descarca anunt
Memoriu si acte
Planse desenateAnunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Bicaz nr. 14A, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Bicaz nr. 14A, Caracal, jud. Olt

ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren curti constructii, intravilan, in suprafata de 1021.00mp. Parcela studiata este libera de constructii.

Se doreste  mobilarea lotului cu 1 imobil avand regim de înălțime S+P+3E cu 1 tronson (scară), însumând un maxim de 16 de apartamente, cu 1, 2, si 3 camere locuibile cu spații interioare și suprafețe conform Anexei nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicata. 

 Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Construire cladire cu destinatia mixta spatiu comercial si depozitare si construire locuinte individuale, str. Aleea Teilor nr. 60, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Construire cladire cu destinatia mixta spatiu comercial si depozitare si construire locuinte individuale,

str. Aleea Teilor nr. 60, Caracal, jud. Olt

ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren arabil intravilan (1.310mp), curti constructii (417 mp), livada (910 mp)  si teren vie intravilan in suprafata de 414mp. Pe parcela studiata nu exista constructii. Se propune realizarea unei cladiri  cu functiune mixta spatiu comercial si depozitare si construirea a trei locuinte individuale personale. Cladirile vor avea un regim  de inaltime de maxim P+1E si o suprafata construita totala de maxim 1830 mp.Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Centru comercial cu raza mare de deservire si lotizare teren pentru construire locuinte individuale izolate, str. 1 Decembrie 1918, nr.78, nr.78A, nr.80, nr.82 si nr.84

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

 in vederea realizării investiției Centru comercial cu raza mare de deservire si lotizare teren pentru construire locuinte individuale izolate,

str. 1 Decembrie 1918, nr.78, nr.78A, nr.80, nr.82 si nr.84, strada Primaverii nr.15, Caracal, jud. Olt

ARGUMENTARE: Imobilele studiate au categoria de folosinta curti constructii, arabil si vie. Pe parcelele studiate nu exista constructii. Se propune realizarea unui centru comercial cu raza mare de deservire si lotizarea terenului pentru construirea unui numar de 6 locuinte individuale izolate, cu un regim de inaltime de maxim P+1E. 
Descarca anunt
MEMORIU
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U1 - INCADRAREA IN PUG
U2 - CONCEPT PROPUSAnunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Construire ansamblu rezidential si functiuni mixte generat de imobilele: Str. Artarului, nr. 11-13 si nr. 15-17 si Str. Alunului, nr. 15-17, Municipiul Caracal, Judetul

INTENȚIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential si functiuni mixte
generat de imobilele: Str. Arțarului, nr. 11-13 și nr. 15-17 și Str. Alunului, nr. 15-17, Municipiul Caracal, Județul Olt
 
ARGUMENTARE: in baza Certificatului de Urbanism, nr. 9111.05.2021  emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea ob܊inerii Avizului de Oportunitate necesar initierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential si functiuni mixte prin care se reglementează conditiile in care se poate construi pe terenurile identificate cu nr. cadastrale 54924, 54923 si 57970. Imobilele situate in Str. Artarului, nr. 11-13 si nr. 15-17 si Str. Alunului, nr.15-17 se afla in subzona Li3-locuinte individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in zone de restructurare. Se propun reglementări noi in raport cu situatia existentă, reglementări noi cu privire la indicatori POT, CUT, retrageri fată de aliniament si fată de limitele terenului si reparcelarea terenului ce a generat PUZ.

Mai multe articole...

  1. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi Regulament Local de Urbanism aferent in vederea realizării investiției Hala metalica cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt
  2. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Spalatorie auto cu 7 posturi acoperite, 1 post descoperit si clădire cu destinație mixta str. Vornicu Ureche nr. 14, Caracal, jud. Olt
  3. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D si nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt
  4. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt
  5. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru Sala de fitness, pe str. Pop Ion nr 11B, Municipiul Caracal, Judetul Olt
  6. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință pe Bulevardul Antonius Caracalla, nr.131B, mun. Caracal, jud. Olt
  7. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt
  8. Anuntarea intentiei de elaborare: “Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E” str. Primaverii nr. 14, municipiul Caracal, judetul Olt
  9. Anuntarea intentiei de elaborare: Echipamente de interes public – Centru de afaceri pe str. Cuza Voda, nr.9, Municipiul Caracal, județul Olt
  10. Anuntarea intentiei de elaborare: Parcelare a imobilelor situate pe strada Craiovei nr. 175 si nr. 177 pentru construire locuințe precum si realizarea locuința si anexa gospodăreasca pe strada Decebal nr. 148D, in municipiul Caracal, jud. Olt

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National