Etapa monitorizare

HCL nr.150/28.11.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru obiectivul „CENTRU DE AGREMENT ŞI FESTIVITĂŢI, SALĂ, PAVILION, BIROURI, APARTAMENTE CAZARE, PISCINĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE” din municipiul Caracal, Aleea Crăiţelor nr.2, beneficiar – SC MEDRASIG  SRL.

HCL nr. 85/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ“ din municipiul Caracal, strada General Magheru nr. 110 -114  beneficiar – S.C. VIODOR COMPANY S.R.L.

HCLnr.35/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE,COMPARTIMENTARE SI ACCES EXTERIOR CABINET MEDICINA DENTARA “ din municipiul Caracal, Aleea Petru Rareş nr.8, bl.C2, parter, sc. B, ap.1  beneficiar – CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA JITIANU NICULINA.

HCLnr.34/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu  (PUD) şi a Regulament Local de Urbanism  pentru obiectivul „SPATIU  COMERCIAL PARTER “ din municipiul Caracal, str. Iancu Jianu , nr.3,  beneficiar BRICEAG MARIAN.