Informaţii PUG

HCLnr.03/30.01.2014 REFERITOR LA: Privind aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic General al municipiului Caracal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia”.

Parte scrisă

Memoriu PUG

Anexa 3 Anexa 7 Anexa 11
Coperta Anexa 4 Anexa 8 Anexa 12
Anexa 1 Anexa 5 Anexa 9 Anexa 13
Anexa 2 Anexa 6 Anexa 10 Anexa 14

 

Regulament RLU Anexa 2
   Coperta     Anexa 3
Anexa 1 Anexa 4

Parte desenată

 

 

 

Actualizare punctuala RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 3/2014

 

1. INTENŢIE DE ACTUALIZARE PUNCTUALĂ REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CARACAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 3/2014

în vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene,

ARGUMENTARE: Având in vedere prevederile art. 31 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ord. nr. 233/2016, cu modificările si completările ulterioare, Primarul Municipiului Caracal inițiază prin structura de specialitate responsabila cu urbanismul condusa de arhitectul-șef, din cadrul Primăriei Municipiului Caracal, actualizarea punctuala a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Caracal aprobat prin HCL nr. 3/2014. Actualizarea punctuala a R.L.U. se inițiază ca urmare a oportunității realizării unor investiții majore, finanțate prin fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica 2014 – 2020 (POAT), cu implicații asupra teritoriului Parcului Poroineanu care cuprinde subzonele V1 – Parcul Poroineanu-exemplu de arhitectura peisajera istorica (SIR 5)si V5a – Agrement in zona protejata (incluse in Parcul Poroineanu), subzone ce reprezintăpărți reprezentative ale teritoriului Municipiului Caracal reglementat prin P.U.G., si R.L.U. aferent acestuia, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 3/30.01.2014.

          Parcul Constantin Poroineanu din Municipiul Caracal (parcul Poporului) este monument istoric, fiind înscris in lista monumentelor istorice cu codul OT-II-m-B-08702 Parcul Poporului / sf. sec. XIX. Pana la elaborarea si aprobarea Planului Urbanistic de Zona Construita Protejata, pentru intervenții in subzonele V1 si V5a, sunt instituite restricții prin documentația P.U.G. in vigoare si R.L.U. aferent acestuia. Actualizarea punctuala a R.L.U. propune introducerea excepției privind autorizarea directa in subzonele V1 si V5a, pana la aprobarea P.U.Z.C.P., pentru realizarea unei/unor investiții majore ale administrației publice locale finanțate din fonduri europene, in baza unor documentații si proiecte avizate de Ministerul Culturii si întocmite in baza unor expertize si studii elaborate de specialiști atestați conform legii.

INIŢIATOR:            Primarul Municipiului Caracal, prin Direcția Urbanism Amenajarea Teritoriului condusă de Arhitectul-șef din cadrul Primăriei Municipiului Caracal
ELABORATOR:     Arhitect-șef al Primăriei Municipiului Caracal

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI în perioada 05.05.2021 - 15.05.2021

privind intenția de actualizare punctuala a Regulamentului Local de Urbanism

aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr. 3/2014

in vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene,

Persoana responsabila cu informarea și consultarea publicului:Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Piața Victoriei nr.10, fax: (0249)517516, telefon: (0249)511386/511384- int. 132, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Documentația de actualizare a R.L.U. se poate consultape pagina de internet a instituției, la secțiunea Informații de interes public – Informații PUG/PUZ/PUD – Informării PUG , respectiv la adresa http://www.primariacaracal.ro/informatii-pug-puz-pud/94-informatii-pug,sau la sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului; Observațiile pot fi transmisesi/sau depuse la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str. Piața Victoriei Nr. 10, Ghișeu Registratura, prin fax sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandări pentru actualizare RLU aferent PUG”. Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat la avizierul Primăriei municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10 și la  adresa comunicată de persoana care a transmis observația,în cel mult 15 zile de la finalizarea perioadei de informare si consultare.           

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea documentației de urbanism:

Anunt de intentie
Memoriu justificativ

 

2. CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE
INTENŢIE DE ACTUALIZARE PUNCTUALĂ A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CARACAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 3/2014

în vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene

ARGUMENTARE: Având in vedere prevederile art. 31 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ord. nr. 233/2016, cu modificările si completările ulterioare, Primarul Municipiului Caracal inițiază prin structura de specialitate responsabila cu urbanismul condusa de arhitectul-șef, din cadrul Primăriei Municipiului Caracal, actualizarea punctuala a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Caracal aprobat prin HCL nr. 3/2014. Actualizarea punctuala a R.L.U. se inițiază ca urmare a oportunității realizării unor investiții majore, finanțate prin fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica 2014 – 2020 (POAT), cu implicații asupra teritoriului Parcului Poroineanu care cuprinde subzonele V1 – Parcul Poroineanu-exemplu de arhitectura peisajera istorica (SIR 5) si V5a – Agrement in zona protejata (incluse in Parcul Poroineanu), subzone ce reprezintă părți reprezentative ale teritoriului Municipiului Caracal reglementat prin P.U.G., si R.L.U. aferent acestuia, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 3/30.01.2014. Parcul Constantin Poroineanu din Municipiul Caracal (parcul Poporului) este monument istoric, fiind înscris in lista monumentelor istorice cu codul OT-II-m-B-08702 Parcul Poporului / sf. sec. XIX. Pana la elaborarea si aprobarea Planului Urbanistic de Zona Construita Protejata, pentru intervenții in subzonele V1 si V5a, sunt instituite restricții prin documentația P.U.G. in vigoare si R.L.U. aferent acestuia. Actualizarea punctuala a R.L.U. propune introducerea excepției privind autorizarea directa in subzonele V1 si V5a, pana la aprobarea P.U.Z.C.P., pentru realizarea unei/unor investiții majore ale administrației publice locale finanțate din fonduri europene, in baza unor documentații si proiecte avizate de Ministerul Culturii si întocmite in baza unor expertize si studii elaborate de specialiști atestați conform legii.

INIŢIATOR:Primarul Municipiului Caracal, prin Direcția Urbanism Amenajarea Teritoriului condusă de Arhitectul-șef din cadrul Primăriei Municipiului Caracal
ELABORATOR:Arhitect-șef al Primăriei Municipiului Caracal

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

 în perioada 27.09.2021 - 13.10.2021

privind propunerile preliminare de actualizare punctuala a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr. 3/2014 in vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene, M

Persoana responsabila cu informarea și consultarea publicului:Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Piața Victoriei nr.10, fax: (0249)517516, telefon: (0249)511386/511384- int. 132, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , arhitect sef- Dumitrescu Silvia-Nadia. Documentația de actualizare a R.L.U. se poate consulta pe pagina de internet a instituției, la secțiunea Informații de interes public – Informații PUG/PUZ/PUD – Informării PUG, respectiv la adresa http://www.primariacaracal.ro/informatii-pug-puz-pud/94-informatii-pug, sau la sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului; Observațiile pot fi transmise si/sau depuse la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str. Piața Victoriei Nr. 10, Ghișeu Registratura, prin fax sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandări pentru actualizare RLU aferent PUG”.

Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat la avizierul Primăriei municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10 și la adresa comunicată de persoana care a transmis observația, în cel mult 15 zile de la finalizarea perioadei de informare si consultare. Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea documentației de urbanism

• Etapa elaborării propunerii finale care include toate observațiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizionala in perioada estimata OCTOMBRIE 2021 – NOIEMBRIE 2021.

Descarca anunt
Memoriu justificativ