CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU “SCHIMBARE DESTINATIE DIN CĂMIN NEFAMILIŞTI ÎN HOTEL”

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU
“SCHIMBARE DESTINATIE DIN CĂMIN NEFAMILIŞTI ÎN HOTEL”,
GENERAT DE IMOBILULDININTRAVILAN CUNR CADASTRAL 54929, STRADA ROMANIŢEI NR. 8, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT


ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
MEMORIU DE PREZENTARE
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
STUDIU CIRCULATIE
U.0 INCADRAREA IN ZONA
U.1 SITUATIA EXISTENTA
U.2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U.3 SITUATIA PROPUSA - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR