CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU “ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE
 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU
“ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”
 
ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
MEMORIU DE PREZENTARE
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
STUDIU CIRCULATIE
STUDIU ISTORIC
U0 INCADRAREA IN ZONA
U0.1 INCADRAREA IN ZONA IN RELATIE CU MONUMENTELE ISTORICE
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA EXISTENTA - RETELE TEHNICO EDILITARE
U3 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U4 SITUATIA PROPUSA - REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR