CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI “SPAŢIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR.43A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE
 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
“SPAŢIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR.43A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

 

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
MEMORIU
REGULAMENT
STUDIU DE INSORIRE
STUDIU ISTORIC
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U1 - SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 - SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U3 - SITUATIA PROPUSA - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
U4 - SITUATIA PROPUSA -  PERSPECTIVE
U5 - SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE
U6 - SITUATIA PROPUSA - DESFASURATA STRADALA
STUDIU DE CIRCULATIE
STUDIU GEOTEHNIC