CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 30.09.2019

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 Plan Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiţiei

“Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”

str. Primaverii nr. 14, municipiul Caracal, judetul Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01-Studiu topografic
02-0-Studiu geotehnic
02-1-Plan studiu geotehnic
03-0-Studiu de circulatie
03-1-Studiu de circulatie -plan
04-0-Studiu retele edilitare - memoriu
04-1-Studiu retele edilitare - plan
PL.D0
PL.D1
PL.D2
PL.D3
PL.D4
PL.D5
PUD STR. PRIMAVERII MEMORIU