CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 17.02.2021

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea Obținerii autorizației de construire pentru clădire locuința P+1E, organizarea executării lucrărilor si executarea lucrărilor de racorduri si branșament la rețelele publice de apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, împrejmuire teren, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01-STUDIU GEOTEHNIC
02-SUPORT TOPOGRAFIC
03-STUDIU DE CIRCULATIE-MEMORIU
03-STUDIU DE CIRCULATIE-PARTE DESENATA
04-STUDIU RETELE UTILITATI-MEMORIU
04-STUDIU RETELE UTILITATI-PARTE DESENATA
MEMORIU
REGULAMENT URBANISM
U1-INCADRARE IN ZONA
U2-SITUATIE EXISTENTA
U3-REGLEMENTARI
U4-CIRCULATII
U4-RETELE EDILITARE