CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 17.02.2021

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării investiției Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe

generat de imobilul: Str. Dragoș Vodă, nr. 2D și nr. 2E, Municipiul Caracal, Județul Olt

Anunt propuneri preliminare
Scurta prezentare a investitiei
U-Memoriu
U-Regulament local de urbanism
U01-Incadrare in zona
U1-Situatie existenta conform teren
U1.2-Situatie existenta conform documentatie
U02-Incadrare in PUG
U2-Reglementari urbanistice
U3-Reglementari urbanistice echipare tehnico edilitara
U4-Proprietatatea asupra terenurilor
U5-Posibilitati de mobilare
U6-Reglementari circulatii
Raspuns la recomandarile transmise de catre parti interesate/afectate