CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE DIN 17.05.2021

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE
PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
in vederea Obținerii autorizației de construire pentru clădire locuința P+1E, organizarea executării lucrărilor si executarea lucrărilor de racorduri si branșament la rețelele publice de apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, împrejmuire teren, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt

Anunt propuneri preliminare
Scurta prezentare a investitiei
Memoriu
Plan de actiune implementare investitii
Regulament de urbanism
U.04-Incadrare in zona 1
U.06-Situatie existenta - regim juridic
U.07-Reglementari urbanistice - zonificare functionala
U.08-Circulatii
U.09-Retele gaze
U.10-Retele electrice
U.11-Retele tehnico-edilitare apa canalizare
U.12-Proprietatatea asupra terenurilor
U.13-Propunere de mobilare
U.14-Regim juridic
U.15-Categorii de strazi - detaliu profil strada
U.16-Detaliu de mobilare
U.17-Plan de situatie propus
Raspuns la recomandarile transmise de catre parti interesate/afectate