CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE DIN 29.06.2021

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

pentru Hala metalica cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt

 

Inițiator:     ION FLORIN CORNEL, ION RAMONA CRISTINA

Elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL

PUBLICULESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA:

Anunt propuneri preliminare
1-MEMORIU GENERAL PUZ
2-REGULAMENT
PLAN ACTIUNE INVESTITII PROPUSE
PLANSA U0-INCADRARE IN ZONA
PLANSA U1-INCADRARE IN PUG
PLANSA U2-SITUATIA EXISTENTA
PLANSA U3-REGLEMENTARI-ZONIFICARE FUNCTIONALA
PLANSA U4-REGELEMENTARI RETELE TEHNICO-EDILITARE
PLANSA U5-REGIMUL JURIDIC
PLANSA U6-MOBILAREA LOTULUI
STUDIU GEOTEHNIC
STUDIU INFRASTRUCTURA TEHNICO EDILITARA