Informații SPCLEP - Primaria Caracal

Contact SPCLEP

Adresa

Str. Toma Ruşcă Nr. 7A

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511383

Fax: 0249511383

(E) spclep@primariacaracal.ro

 ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

          În  zilele în care  la   sediul  S.P.C.L.E.P.  Caracal isi desfasoara activitatea reprezentantii  serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple Olt, nu se vor  depune  acte pentru  eliberarea cartilor  de identitate!

Descarca anunt

Descarca program pasapoarteÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR  

       Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat între Instituția Prefectului Județului Olt și Primăria Municipiului Caracal privind funcționarea punctului mobil de preluare a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice, vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 31.10.2017, punctul de lucru mobil al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt își va desfășura activitatea la sediul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Caracal, situat în municipiul Caracal, str. Toma Rușcă, nr.7A, jud.Olt.

Descarca anuntAnunt S.P.C.L.E.P.

ANUNȚ

      Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.15 din 06.01.2017 a Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 01.02.2017, taxele pentru serviciile publice prestate de S.P.C.L.E.P. Caracal sunt următoarele:
  • taxă pentru eliberare C.I. – 7 lei;
  • taxă pentru eliberare C.I.P. – 1 leu;
  • taxă furnizare date din R.N.E.P. – 1 leu.
      În ceea ce privește cererile pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, nu este necesară plata vreunei taxe.

Şeful S.P.C.L.E.P. Caracal

              Nicolescu Mihai             ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

             Conform art.14 din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Descarca AnuntInformații SPCLEP

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date : depabd.mai.gov.roNotă de informare privind protecția datelor personale

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADESEAZĂ S.P.C.L.E.P. CARACAL

 

             Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Caracal, denumit în continuare S.P.C.L.E.P., este organ de specialitate al administraţiei publice locale fără personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Consiliului Local şi care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţă de lege cu privire la actualizarea, utilizarea şi valorificarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

            S.P.C.L.E.P. Caracal este înregiatrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 21859.

            S.P.C.L.E.P. Caracal, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români aprobată prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, datele privind sexul, data şi locul naşterii, semnătura, date din actele de stare civilă, adresa (domiciliul/ reşedinţa), profesia, formarea profesională (studii), situaţia familială, situaţia militară, imaginea, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

Citește mai departe...

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National