Formulare Tipizate Fizice

Formulare tipizate pentru desfășurarea activității de stabilire

impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

 

Nr.

Denumirea

Model

1

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/   nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Model 2016 ITL – 001

2

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Model 2016 ITL – 003

3

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice

Model 2016 ITL – 005

4

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice

Model 2016 ITL – 006

5

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Model 2016 ITL – 007

7

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL – 010

8

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL – 015

9 Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport

Model 2009 ITL 027

10 Cerere restituire Model
11 Cerere compensare Model
12 Cerere transfer auto Model