loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

Guvernanță Corporativă

A.D.P.P. Caracal SRL

Conducere

Matei Iulian- AlexandruAdministrator numit prin H.C.L. nr. 31/28.02.2022
Societatea este administrată şi reprezentată de către Administrator în limitele competenței stabilite de asociatul unic – Municipiul Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal
CV

Afilierea politică a Administratorului – Partidul Social Democrat

Declarații de avere și de interese

Declarații de avere

Declarații de interese

Obiective

Obiectivul  Societaţii A.D.P.P. Caracal  SRL este administrarea domeniului public și privat al Municipiului Caracal prin categoriile de servicii prestate:

 • Secția de reparații construcții,
 • Secția spații verzi, sere, pepiniere, parcuri,
 • Secția Salubritate stradală, transport resturi vegetale,
 • Administrare cimitire;

Buget

Cheltuieli totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii) :

An 2021 – 7.638.305 RON

An 2022 – 8.686.261 RON

An 2023 – 10.539.536 RON

Datorii către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali

– nu există datorii către bugetul de stat (curente sau restante);

– Datorii către instituții de creditare :

 BRD Sogelease IFN 176.122,25 lei – 0% restanțe

 OTP Leasing IFN SA  66.944, lei – 0% restanțe

Cod de etică și integritate

Cod de etică și integritate

Plan de integritate

Plan de integritate

Mecanism de raportare a încălcării legii

Potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, atunci când sunt suspiciuni privind încălcări ale legii care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce în cadrul Societaţii A.D.P.P. Caracal  SRL, avertizorul de integritate este obligat să acţioneze imediat, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.

Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

În aplicarea Legii nr. 361/2022, Societatea A.D.P.P. Caracal  SRL  a operaționalizat canalele de raportare internă care pot fi folosite de către persoanele care intentionează să depună o avertizare în interes public, în condițiile legii, respectiv:

TEL: 0799.644.000

E-mail: avertizari.adppcaracal@gmail.com

Direct la sediu: Caracal, str. Piața Victoriei, nr.2 (cu programare prealabilă efectuată la telefon sau e-mail)

Persoana desemnată pentru primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor în interes public, referitoare la încălcări ale legii de către angajaţii Societatii A.D.P.P. Caracal  SRL, este domnul Vlad Andrei, Inginer Şef

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516