Evidenta Populatiei - Primaria Caracal

Contact SPCLEP

Adresa

Str. Toma Ruşcă Nr. 7A

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511383

Fax: 0249511383

(E) spclep@primariacaracal.ro

 Evidenta Populatiei

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI PUBLIC

COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Informaţii privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul Direcţiei Naţionale pentru Evidenţa Persoanelor: wwww.evidentapersoanelor.ro

În cazul neprezentării la sediul nostru pentru reglementarea situaţiei actului de identitate veţi fi sancţionaţi după caz conform O.U.G. nr.97/2005 republicată, aprobată cu moficări prin L nr.290/2005.

Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.

In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai olograf.

www.evidentapersoanelor.ro – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National