loader image
Primăria Caracal
Slide
DSC_0210
DSC_0245
previous arrow
next arrow
27 May 2022

Proiect de hotărâre nr. 145/25.05.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de SMART LOGISTIC & RETAIL SRL

Categorie - PUZ/PUD elaborarea propunerii finale

Anunț

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 145/25.05.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de SMART LOGISTIC & RETAIL SRL, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării unui „Centru comercial cu raza mare de deservire și lotizare teren pentru construire locuințe individuale izolate, str. 1 Decembrie 1918, nr.78, nr.78A, nr.80, nr.82 si nr.84, strada Primăverii nr.15, Caracal, jud. Olt”

Inițiator: Smart Logistic & Retail Srl

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

 • Pe pagina de internet a instituției, la adresa www.primariacaracal.rosecțiunea Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice: https://www.primariacaracal.ro/transparenta-decizionala/, respectiv  secțiunea Urbanism – Informații PUZ/PUD – etapa elaborării propunerii finale: https://www.primariacaracal.ro/urbanism/informatii-pug-puz-pud/informatii-puz-pud-in-faza-de-dezbatere-aprobare/elaborarea-propunerii-finale-care-include-toate-observatiile-avizatorilor-si-care-se-supune-procedurii-de-transparenta-decizionala/ ;
 • La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Cabinet Secretar General al Municipiului Caracal si Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradala;

Proiectul de hotărâre se poate obține in copie, pe baza de cerere depusa la Ghișeu Registratura.

Publicul este invitat sa transmită in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, in perioada 26.05.2022 – 06.06.2022.          

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516