loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
21 Sep 2022

Proiect de hotărâre nr. 260/20.09.2022 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism PUZ si RLU aferent, în vederea realizării investiției Spălătorie auto cu șase posturi, vulcanizare auto și clădire cu destinație mixtă (birouri, spațiu tehnic și cafe-bar pentru clienții spălătoriei auto) pe bulevardul Antonius Caracalla nr. 163, mun. Caracal, jud. Olt”

Categorie - PUZ/PUD elaborarea propunerii finale

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Municipiului Caracal prin Primar – Doldurea Ion

Astăzi, 21.09.2022, Municipiului Caracal prin Primar – Doldurea Ion, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

„Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiției Spălătorie auto cu șase posturi, vulcanizare auto și clădire cu destinație mixtă (birouri, spațiu tehnic și cafe-bar pentru clienții spălătoriei auto) pe bulevardul Antonius Caracalla nr. 163, mun. Caracal, jud. Olt”

     Paragraf descriptiv – Documentația de Urbansim a fost inițiată deConstantin Mircea și Constantin Cristina Lorena,  pentru imobilul situat pe bulevardul Antonius Caracalla, mun. Caracal, jud. Olt, în suprafață de 1684,00 mp, conform cărții funciare și CU nr. 31 din 04.11.2020, se află in zona functionala Li3 –  Subzona locuinte individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, în zone de restructurare, conform PUG Mun. Caracal aprobat prin HCL nr. 03/30.01.2014. Pentru parcela ce a generat PUZ zona funcțională din Li3 se propune a fi I2-2 – Subzona producție și depozitare compatibilă cu funcțiuni protejate adiacente pentru realizare investiție spălătorie auto. Pentru zona de studiu a PUZ zona funcțională din Li3 se propune a fi Li3-2.               

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

• documentația de urbanism-PUZ și RLU aferent;

         • textul complet al proiectului de act normativ: „Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiției Spălătorie auto cu șase posturi, vulcanizare auto și clădire cu destinație mixtă (birouri, spațiu tehnic și cafe-bar pentru clienții spălătoriei auto) pe bulevardul Antonius Caracalla nr. 163, mun. Caracal, jud. Olt”;

• raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

• rapoarte ale informării și consultării publicului;

•avizul Arhitectului Șef.

Documentația poate fi consultată:

• pe pagina de internet a instituției, la adresa https://www.primariacaracal.ro/transparenta-decizionala/ și la adresa https://www.primariacaracal.ro/urbanism/informatii-pug-puz-pud/informatii-puz-pud-in-faza-de-dezbatere-aprobare/elaborarea-propunerii-finale-care-include-toate-observatiile-avizatorilor-si-care-se-supune-procedurii-de-transparenta-decizionala/;

• la sediul instituției Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratura;

• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516