loader image
Primăria Caracal
Slide
DSC_0210
DSC_0245
previous arrow
next arrow
27 Sep 2022

Proiect de hotărâre nr. 269/26.09.2022 referitor la aprobarea modificării și completării, în vederea îndreptării unor erori materiale, a unor prevederi din Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General(PUG) al municipiului Caracal aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 03/2014

Categorie - Transparență decizională

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Municipiului Caracal prin Primar -Doldurea Ion

Astăzi, 27.09.2022, Municipiului Caracal prin Primar -Doldurea Ion, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII, ÎN VEDEREA ÎNDREPTĂRII UNOR ERORI MATERIALE, A UNOR PREVEDERI DIN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (RLU) AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL(PUG) AL MUNICIPIULUI CARACAL APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL NR. 03/2014”

Paragraf descriptiv – Proiectul de act normativ a fost inițiat de Primarul Municipiului Caracal în vederea ducerii la îndeplinire a H.C.L. al municipiului Caracal nr. nr. 117/2022 referitoare la aprobarea raportului de evaluare intermediară a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General(PUG) al municipiului Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 03/2014. Scopul este de a îndrepta erorilor materiale existente in partea scrisa si partea desenată a RLU, detalierea si clarificarea unor reglementari (restricții, condiții, distante fata de limitele amplasamentului etc.) specifice zonelor funcționale, completarea omisiunilor, lămurirea unor neclarități din RLU aferent PUG Caracal, pentru a veni în întâmpinarea numeroaselor solicitări/nemulțumiri adresate de comunitatea locală care dorește a participa la  dezvoltarea, într-un cadru sigur și fără reglementări excesive, a fondului construit.    

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516