loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
previous arrow
next arrow
13 Dec 2022

Proiect de hotărâre nr.347/13.12.2022 privind Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, a altor  taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele și taxele locale, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2023

Categorie - Transparență decizională

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Municipiul Caracal prin Primar -Doldurea Ion

Astăzi, 13.12.2022, Municipiul Caracal prin Primar -Doldurea Ion, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, a altor  taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele și taxele locale, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2023 .

Paragraf descriptiv – Avand in vedere  prevederile Legii nr.  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile  ulterioare  si O.U.G.  nr.  57/2019 privind  Codul  administrativ,  respectiv  necesarul  de finantare a cheltuielilor  publice  care revin in sarcina  Consiliului  Local  al municipiului  Caracal, pentru  a putea  fundamenta elaborarea unui buget de venituri si cheltuieli care să corespundă nevoilor comunitatii atat pe termen scurt cat si pe termen lung, propunem spre aprobare proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Documentatia  aferenta proiectului de act normativ include :

• referatul de aprobare nr. 66.785 din 10.11.2022, al Primarului Municipiului Caracal;

• raportul de specialitate nr. 66.876 din 10.11.2022 al Directiei Economice;

Documentatia  poate fi consultata:

• pe pagina de internet a institutiei, la adresa https://www.primariacaracal.ro/transparenta-decizionala/

• la  sediul  institutiei  Primariei  Municipiului   Caracal,  str.  Piata  Victoriei  nr.   8,  Compartiment   Juridic- Contencios, zile lucrătoare intre orele 08.00 – 14.00

• proiectul de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la Biroul de Relatii cu Publicul al Institutiei, din str. Piata Victoriei, nr.8, zile lucratoare intre orele 08.00 – 14.00

Propuneri,  sugestii, opinii cu valoare de recomandare  privind proiectul  de act normativ supus procedurii  de transparenta  decizională se pot depune până la data de 23.12.2022:

[x] prin formularul online disponibil pe pagina de internet a institutiei la linkul https://www.primariacaracal.ro/contact/;

[x]  ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: office@primariacaracal.ro;

[x] prin posta, pe adresa  str. Piata Victoriei nr.  10, Municipiului  Caracal, Jud Olt.;

[x] la sediul institutiei, la Biroul de Relatii cu Publicul al Institutiei, din str. Piata Victoriei, nr. 8, zile lucratoare între orele 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta  mentiunea ,, Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, a altor  taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele și taxele locale, precum fi amenzile aplicabile pentru anul 2023 “.

Propunerile,  sugestiile,  opiniile cu valoare de recomandare  vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei, la linkul https://www.primariacaracal.ro/transparenta-decizionala/ .

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516