loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
09 May 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Mai 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023

Proiect de hotărâre nr. 107/30.05.2023

REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea, consolidarea și dotarea Liceului Ioniță Asan”.


Proiect de hotărâre nr. 105/26.05.2023

REFERITOR LA: dezmembrarea imobilului  compus  din teren  in  suprafata de  18.402,00 mp si constructiile   C1,  C2  si  C3,  situat  in  Caracal,  str.  Vasile  Alecsandri,   nr.  77, jud.  Olt,  inscris  in  Cartea Funciara nr. 59218 Caracal

Proiect de hotărâre nr. 104/26.05.2023

REFERITOR LA: insusirea  raportului  de evaluare precum  si aprobarea  vanzarii  cu plata  in rate a imobilului  compus din  teren in suprafata de 940 mp si constructii   aferente  cu  destinatia  de  locuinta,  care apartine fondului locativ al municipiului Caracal, situat in Caracal, str. Craiovei nr. 53, jud. Olt

Proiect de hotărâre nr. 103/26.05.2023

REFERITOR LA: completarea  Anexei  la Hotararea   Consiliului   local  al municipiului   Caracal  nr. 149/31.10.2019, privind  aprobarea inventarului domeniului  privat al municipiului  Caracal, judetul Olt

Proiect de hotărâre nr. 102/23.05.2023

REFERITOR LA: acordul privind desemnarea persoanei care să exercite controlul financiar preventiv propriu la Centrul Cultural Municipal ”Radu Șerban” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 101/23.05.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum și modificarea listei de investiții pe anul 2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 100/23.05.2023

REFERITOR LA: înlocuirea anexei la H.C.L. nr.81/30.07.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027.

Proiect de hotărâre nr. 99/23.05.2023

REFERITOR LA: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L. pentru anul 2023.

Proiect de hotărâre nr. 98/23.05.2023

REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 86.043 lei pentru anul 2023.

Proiect de hotărâre nr. 97/23.05.2023

REFERITOR LA: declararea de uz si interes public local a imobilul teren intravilan în suprafata de 150,00 mp situat în municipiul Caracal, str. Vornicu Ureche nr. 18, Jud. Olt, înscris în CF nr. 59290 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 96/23.05.2023

REFERITOR LA: aprobarea raportului de evaluare, studiului de oportunitate, a concesiunii prin licitație publică deschisă a imobilului situat în Caracal, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 88B, Jud. Olt precum și a documentației de atribuire.

Proiect de hotărâre nr. 95/23.05.2023

REFERITOR LA: la aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața 1.571,00 mp situat în Caracal, str. 1 Decembrie nr. 113, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 55048 a U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 94/23.05.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 74/28.04.2023 și îndreptarea erorii materiale strecurate în tot cuprinsul actului administrativ.

Proiect de hotărâre nr. 93/23.05.2023

REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 9/12.04.2023, încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal și Spiru Aristide, domiciliat în municipiul Caracal, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 92/23.05.2023

REFERITOR LA: cumpărarea imobilului situat în Municipiul Caracal, str. Craiovei, nr. 76, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 59788 Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 91/17.05.2023

REFERITOR LA: acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza județului Olt, pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de salubrizare a localităților din județul Olt precum și încheierea unor acte adiționale la contractele de delegare.

Proiect de hotărâre nr. 90/17.05.2023

REFERITOR LA: aprobarea valorii totale și a surselor de finanțare pentru proiectul “Amplasarea de ecoinsule supraterane inteligente destinate colectării separate a deșeurilor cu implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci”, aferent obiectivului de investiții “Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului pentru managementul integrat al deșeurilor pentru tranziția la economia circulară în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 89/17.05.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum și modificarea listei de investiții pe anul 2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 88/08.05.2023

REFERITOR LA: aprobarea cererii de trecere a imobilelor in suprafata totala de 977.279 mp situate in municipiul Caracal, judetul Olt aflate in administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor-Penitenciarul   Craiova din domeniul   public al Statului Roman  in domeniul public al U.A.T. -Municipiul Caracal si administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 87/08.05.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art.  3  din  H.C.L.  nr.  52/21.05.2019 privind aprobarea  Documentatiei de Avizare  a Lucrarilor de Interventie  (DALI),  a indicatorilor tehnico-economici  si a surselor  de finantare  pentru  obiectivul de investitii proiectul  ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA   SI  ECHIPAREA   AMBULATORIULUI   DE   SPECIALITATE   DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”. cod SMIS 126913, ce urmeaza a fi finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si  sociale,  Operatiunea 8.1  Cresterea accesiblitatii  serviciilor de sanatate, comunitare si  a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii.

Proiect de hotărâre nr. 86/08.05.2023

REFERITOR LA: aprobarea   asocierii   Judetului   Olt,  prin   Consiliul   Judetean  Olt  si Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal precum si a contractului de prestari servicii, intre Judetul Olt si Municipiul Caracal, avand in vedere organizarea si desfasurarea evenimentului Festivalul National de Teatru “Stefan Iordache” Caracal 2023, Editia a XIII-a

Proiect de hotărâre nr. 85/08.05.2023

REFERITOR LA: acceptarea  ofertei  de donație  a imobilului  situat in Caracal  str.  Dragoș Vodă, nr.2D,  Jud. Olt, identificat prin CF nr. 59596 Caracal

Proiect de hotărâre nr. 84/08.05.2023

REFERITOR LA: acceptarea  ofertei  de donație  a imobilului  situat in Caracal  str.  Aleea Creșei, nr.3,  Jud. Olt, identificat prin CF nr. 51079 Caracal

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516