loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
03 Aug 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – August 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023

Proiect de hotărâre nr. 189/30.08.2023

REFERITOR LA: includerea clădirilor aferente imobilului-construcţie Grădiniţa Dumbrava Minunată – strada Ştefan cel Mare, nr. I A în acelaşi compartiment de foc precum şi realizarea unui planşeu – terasă din beton armat (BA) conform Normativ P118 -1999 pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE MODERATE LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DUMBRAVA MINUNATĂ, CARACAL, JUD. OLT”

Proiect de hotărâre nr. 188/30.08.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum şi modificarea listei de investiţii pe anul 2023 la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Caracal

Proiect de hotărâre nr. 187/29.08.2023

REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de concesiune nr.72/15.08.2010, încheiat între Municipiul Caracal şi domnul Duică Ionuţ

Proiect de hotărâre nr. 186/28.08.2023

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuţie bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2023

Proiect de hotărâre nr. 185/24.08.2023

REFERITOR LA: schimbarea destinaţiei unor imobile, din locuinţe de necesitate în locuinţe fond locativ, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 184/24.08.2023

REFERITOR LA: acordul privind utilizarea temporară a domeniului public şi privat al municipiului Caracal necesar realizării obiectivului de investiţii ” Deviere LES 20K v PTCZ RADAR 1-stp 11 LEA 20Kv CARACAL VEST VLĂDILA, beneficiar Distribuţie Energie Oltenia S.A. reprezentată prin S.C. AD REM INVEST S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 183/24.08.2023

REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de teren de 282,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în Caracal, Bld. Antonius Caracalla, nr. 28B, Jud. Olt, precum şi a documentaţiei de atribuire pentru edificare construcţii locuinţă, anexe gospodăreşti

Proiect de hotărâre nr. 182/24.08.2023

REFERITOR LA: admiterea/respingerea plângerii prealabile nr.44516/18.07.2023 formulată de ONEL SOFICA MIRELA împotriva H.C.L. Caracal nr. 68/28.04.2023 referitoare la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinu] acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Proiect de hotărâre nr. 181/24.08.2023

REFERITOR LA: admiterea/respingerea plângerii prealabile nr.39871/29.06.2023 formulată de NICA MARIAN FLORIAN împotriva H.C.L. Caracal nr. 68/28.04.2023 referitoare la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Proiect de hotărâre nr. 180/24.08.2023

REFERITOR LA: modificarea statului de funcţii Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţioare al Primăriei Municipiului Caracal aprobat prin la H.C.L. nr. 30/24.02.2023

Proiect de hotărâre nr. 179/24.08.2023

REFERITOR LA: acceptarea Unităţilor Administrativ Teritoriale – comwiele Băbiciu, Scărişoara şi Gostavăţu, ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ROMANAŢI SERV”

Proiect de hotărâre nr. 178/24.08.2023

REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe cu chirie din fondul locativ, aflate în patrimoniul Municipiului Caracal, pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 177/24.08.2023

REFERITOR LA: neasumarea de către U.A.T. Municipiul Caracal a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029.

Proiect de hotărâre nr. 176/24.08.2023

REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul şcolar 2023 – 2024.

Proiect de hotărâre nr. 175/24.08.2023

REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul şcolar 2023 – 2024.


Proiect de hotărâre nr. 174/09.08.2023

REFERITOR LA: aprobarea listelor proiectelor prioritare finantabile prin PR Sud-Vest 2021-2027


Proiect de hotărâre nr. 173/09.08.2023

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru “Construire ansamblu rezidenţial, str. Târgul Nou nr.80B, municipiul Caracal, judeţul Olt”

Proiect de hotărâre nr. 172/09.08.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 52/21.05.2019 privind aprobarea sursele de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul  „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”. cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Proiect de hotărâre nr. 171/09.08.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum și modificarea listei de investiții pe anul 2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 170/09.08.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea și dotarea obiectivului de patrimoniu ”Casa Popescu” în vederea integrării în zona de regenerare urbană din zona centrală a municipiului Caracal”.


Proiect de hotărâre nr. 169/03.08.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum și modificarea listei de investiții pe anul 2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 168/03.08.2023

REFERITOR LA: constituirea Structurii de Guvernanță municipiul Caracal pentru selectarea și prioritizarea proiectelor ce vor primi finanțare prin Programul Regional Sud-Vest 2021-2027, precum și aprobarea Procedurii de selecție şi prioritizare a proiectelor.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516