loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
03 Feb 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Februarie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023

Proiect de hotărâre nr. 45/28.02.2023

REFERITOR LA: aprobarea Protocolului de colaborare dintre U.A.T. Municipiul Caracal şi Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat al oraşului Corabia, Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan Corabia

Proiect de hotărâre nr. 44/28.02.2023

REFERITOR LA: prelungirea Protocolului de colaborare nr. 14431/05.03.2021, încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal şi Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina


Proiect de hotărâre nr. 42/23.02.2023

REFERITOR LA: inițierea elaborării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local  de Urbanism aferent acestuia pentru realizarea investiției “Adăpost de câini comunitari în municipiul Caracal”

Proiect de hotărâre nr. 41/17.02.2023

REFERITOR LA: completarea anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Caracal  nr.  149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 40/17.02.2023

REFERITOR LA: prelungirea pe o perioada de 4 ani a duratei contractului de închiriere  nr. 24/12.03.2019, încheiat  cu I.I. VOINESCU V. ION.

Proiect de hotărâre nr. 39/17.02.2023

REFERITOR LA: prelungirea pe o perioada de 4 ani a duratei contractului de închiriere nr. 23/12.03.2019, încheiat  cu I.I.  VOINESCU V. ION.

Proiect de hotărâre nr. 38/17.02.2023

REFERITOR LA: însusirea raportului de evaluare  precum și aprobarea vânzării  cu plata în rate a imobilului compus  din teren în suprafață de 323 mp și construcție cu destinația de locuință, care aparține  fondului locativ al municipiului Caracal,  situat în Caracal,  str. Carpați nr.  70, jud.  Olt.

Proiect de hotărâre nr. 37/17.02.2023

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 36/16.02.2023

REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestari cultural-artistice in anul 2023.

Proiect de hotărâre nr. 35/16.02.2023

REFERITOR LA: anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori persoane juridice radiate din Registrul Comertului și scăderea societăților radiate din evidența fiscala.

Proiect de hotărâre nr. 34/16.02.2023

REFERITOR LA: aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) al Zonei Urbane Funcționale Caracal în vederea înființării  sistemului de transport public cu autobuze ecologice.

Proiect de hotărâre nr. 33/16.02.2023

REFERITOR LA: trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local în domeniul privat al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local.

Proiect de hotărâre nr. 32/16.02.2023

REFERITOR LA: predarea  catre Ministerul  Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – ,,Sala de sport cu tribună  180 locuri, str.  Tîrgul Nou nr. 2E municipiul Caracal”.


Proiect de hotărâre nr. 31/09.02.2023

REFERITOR LA: inlocuirea anexelor  nr.  1   si nr. 2 precum  si modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 167/07.10.2022 privind  aprobarea   depunerii  proiectelor,  a documentatiilor tehnice  si a surselor  de finantare   pentru   obiectivele  de  investitii   privind   cresterea   eficientei   energetice   la cladirile  publice  din Municipiul Caracal,  respectiv  Cresa nr.  1   si Sediul administrativ Impozite  si taxe locale.

Proiect de hotărâre nr. 30/09.02.2023

REFERITOR LA: aprobarea  Docurnentatiei de avizare  a lucrarilor de interventii ,  a  indicatorilor tehnico-economici si devizului general  actualizat  pentru  obiectivul  de investitii ,,Reabilitare parcari, trotuare, alei pietonale  si  carosabile  adiacente  arterei  de   cirrculatie  Calea   Bucuresti,  in municipiul Caracal, judetul Olt”, aprobat  pentru  finantare prin Programul  national de investitii ,,Anghel Saligny”,  a sumei reprezentand categoriile  de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea  obiectivului precum  si modificarea si completarea prevederilor H.C.L. nr.  125/13.10.2021.


Proiect de hotărâre nr. 28/07.02.2023

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fazabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Realizare cale de acces și utilități – strada Mihai Viteazul nr.73A – Amenajare cale de acces”

Proiect de hotărâre nr. 26/06.02.2023

REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al U.A.T. Municipiul Caracal precum și a listei de investiții pe anul 2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 25/06.02.2023

REFERITOR LA: aprobarea asocierii în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu denumirea „Zona Metropolitană Romanați”, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu denumirea „Zona Metropolitană Romanați”.

Proiect de hotărâre nr. 24/06.02.2023

REFERITOR LA: aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local în domeniul privat al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local.


Proiect de hotărâre nr. 23/03.02.2023

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 67/01.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la locuințele colective”.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516