loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
12 Feb 2024

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Februarie 2024

Categorie - Proiecte de Hotarari 2024

Proiect de hotărâre nr. 42/26.02.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare zona urbana 7 scari”.

Proiect de hotărâre nr. 41/26.02.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Transformare urbana a unei subzone din Piata Victoriei, Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 40/22.02.2024

REFERITOR LA: aprobarea listelor pentru proiectele prioritare finanțabile prin PR Sud -Vest 2021-2027.

Proiect de hotărâre nr. 39/22.02.2024

REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestări cultural-artistice în anul 2024.

Proiect de hotărâre nr. 38/22.02.2024

REFERITOR LA: aprobarea înscrierii Unității Administrativ Teritoriale- Municipiul Caracal la procedura de licitație organizată de CNCF ”CFR” S.A. – Sucursala Regională CF Craiova în data de 14.03.2024.

Proiect de hotărâre nr. 37/22.02.2024

REFERITOR LA: acceptarea ofertei de donație a imobilului teren intravilan în suprafață de 4259 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Targul Nou nr. 80B, Jud Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 60151-Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 36/22.02.2024

REFERITOR LA: transmiterea unui imobil teren în suprafață de 5.445 mp din domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt și administrarea Consiliului local al Municipiului Caracal în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt.

Proiect de hotărâre nr. 35/22.02.2024

REFERITOR LA: declararea de uz și interes public local a imobilul teren intravilan în suprafață de 493,00 mp situat în municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă nr. 2D, Jud. Olt înscris în C.F. nr. 59596 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 34/22.02.2024

REFERITOR LA: aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuinte și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 33/22.02.2024

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Cristina – Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 01/09.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului pentru implementarea formatului unic al cardului – legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap.


Proiect de hotărâre nr. 31/12.02.2024

REFERITOR LA: aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 30/12.02.2024

REFERITOR LA: stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2024, actualizate cu rata inflației.

Proiect de hotărâre nr. 29/12.02.2024

REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al U.A.T. Municipiul Caracal precum și a listei de investiții pe anul 2024 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516