loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
15 Jan 2024

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Ianuarie 2024

Categorie - Proiecte de Hotarari 2024Proiect de hotărâre nr. 27/23.01.2024

REFERITOR LA: modificarea statului de funcţii Anexa nr. 2 Ia Regulamentul de organizare şi funcţioare al Primăriei Municipiului Caracal aprobat prin la H.C.L. nr. 30/24.02.2023

Proiect de hotărâre nr. 26/23.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico­economici pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII ŞCOLII GIMNAZIALE NICOLAE TITULESCU, MUNICIPIUL CARACAL”

Proiect de hotărâre nr. 25/23.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico­economici pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII INTERNAT A LICEULUI TEORETIC IONIŢĂ ASAN, MUNICIPIUL CARACAL”

Proiect de hotărâre nr. 24/23.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico­ economici pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN FILIPESCU, MUNICIPIUL CARACAL”

Proiect de hotărâre nr. 23/23.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea radierii unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal nr. 146/31.07.2023, privind aprobarea inventarului domeniului privat al U.A.T. municipiul Caracal, judeţul Olt

Proiect de hotărâre nr. 22/22.01.2024

REFERITOR LA: modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Municipale „Virgil Carianopol” Caracal

Proiect de hotărâre nr. 21/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea unui număr de 150 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 20/22.01.2024

REFERITOR LA: probarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum şi lista cu dosarele respinse, pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 19/22.01.2024

REFERITOR LA: repartizarea şi utilizarea excedentului realizat în anii anteriori, la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 18/22.01.2024

REFERITOR LA: utilizarea excedentului bugetar din anii precedenţi al unor Ordonatori Terţiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 17/22.01.2024

REFERITOR LA: vânzarea unei locuinţe pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 76, sc. 1, et. 1, ap. 8, Jud. Olt, către Radu Constantin, titular al contractului de închiriere nr. 34/13.07.2017

Proiect de hotărâre nr. 16/22.01.2024

REFERITOR LA: acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,OLT-ECO” în vederea exercitării votului pentru încheierea actelor aditionale la Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 şi nr. 2542/06.12.2021, aferente Serviciului Public de salubrizare a localităţilor din Judeţul Olt

Proiect de hotărâre nr. 15/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care vor fi prestate activităţi în folosul comunităţii de către contravenienţii persoane fizice precum şi de către persoanele condamnate sau minorii pentru care instanţa a dispus prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiei de apartamentare/dezmembrare a imobilului construcţie – bloc ANL, situat în Caracal str. Dragoş Vodă, nr. 2C, jud. Olt

Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA ALEEA TEILOR”

Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de A vizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA ARMONIEI”

Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA CONTEMPORANUL”

Proiect de hotărâre nr. 10/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU”

Proiect de hotărâre nr. 09/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA PETRE PUICAN”

Proiect de hotărâre nr. 08/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA SABINELOR”

Proiect de hotărâre nr. 07/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA SPICULUI”

Proiect de hotărâre nr. 06/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA ZORILOR”

Proiect de hotărâre nr. 05/22.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,MODERNIZARE STRADA 13 DECEMBRIE”

Proiect de hotărâre nr. 237/08.12.2023

REFERITOR LA: iniţierea demersurilor de prelungire a valabilităţii documentaţiei Plan Urbanistic General al municipiului Caracal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, aprobate prin H.C.L. nr. 03/30.01.2014

Proiect de hotărâre nr. 221/20.11.2023

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Locuinţă pe Strada Alexandru Cel Bun Nr. 22, 22A” municipiul Caracal, judeţul OltProiect de hotărâre nr. 03/15.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Proiectului Tehnic de execuţie şi modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 41/15.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE MODERATE LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOMBRA V A MINUNATĂ, CARACAL, JUD. OLT”

Proiect de hotărâre nr. 02/15.01.2024

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei tehnice faza Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie, precum şi modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 15/15.02.2021 aprobarea Documentaţiei tehnice de avizarea lucrărilor şi a Studiului de fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii: ,,Reabilitarea şi modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 – Carpaţi şi ZUM 2 – Fânărie în vederea creşterii calităţii vieţii”

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516