loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
03 Jul 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Iulie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023

Proiect de hotărâre nr. 167/27.07.2023

REFERITOR LA: utilizarea suprafeței de teren de 52.262 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, strada Arțarului, nr. 79, în vederea realizării proiectului „Înființare centru de colectare prin aport voluntar” în cadrul obiectivului de investiții „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului pentru managementul integrat al deșeurilor pentru tranziția la economia circulară în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 166/26.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi aferent domeniului public și privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 165/26.07.2023

REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 129/29.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 164/26.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Caracal și Spitalul Municipal Caracal în vederea depunerii la finanțare și a implementării proiectului ,,MODERNIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE ȘI INFRASTRUCTURII DIGITALE ÎN SPITALUL MUNICIPAL CARACALîn cadrul apelului de proiecte PNRR/COD APEL: MS-733 aferent I3.3.-apel competitiv – Componenta C7 – Transformare digitală – Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

Proiect de hotărâre nr. 163/26.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea implementării proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe  din  Municipiul Caracal: Liceul Teoretic Ioniță Asan, Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Liceul Tehnologic Matei Basarab, Liceul Tehnologic Constantin Filipescu, Școala Gimnazială Nr.2, Școala Gimnazială Gheorghe Magheru, Școala Gimnazială  Nicolae Titulescu”.

Proiect de hotărâre nr. 162/26.07.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Caracal nr. 105/08.06.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și Taxe Locale, Caracal, jud. Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 161/26.07.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Caracal nr. 104/08.06.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr.1, Municipiul Caracal, jud. Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 160/26.07.2023

REFERITOR LA: vânzarea fără licitație publică a imobilului teren în suprafață de 50.00 mp., situat în Municipiul Caracal, Aleea Castanilor, nr. 5, jud. Olt, ce aparține domeniului privat al Municipiului Caracal,înscris în Cartea funciară nr. 59883 Caracal, către Andrei Ionuț – Daniel precum și însușirea raportului de evaluare.

Proiect de hotărâre nr. 159/26.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea listelor cu propunerile de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul societății A.D.P.P. Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 158/26.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2023.

Proiect de hotărâre nr. 106/30.05.2023

REFERITOR LA: modificarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 157/26.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Protocolului de colaborare dintre Spitalul Municipal Caracal și Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 156/26.07.2023

REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Caracal – Stat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal, aprobat  prin H.C.L. nr. 30/24.02.2023.

Proiect de hotărâre nr. 155/26.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 154/26.07.2023

REFERITOR LA: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – Construire „Sală de sport cu tribună 180 locuri, str. Tîrgul Nou nr. 2E municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 153/26.07.2023

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 65/01.04.2022 privind schimbarea destinației imobilelor – construcții C2 și C3 identificate în CF nr. 59218, ce aparțin domeniului public al muncipiului Caracal, situate în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 77, jud. Olt, deținute în administrare de către Liceul Tehnologic “Dimitrie Petrescu”.

Proiect de hotărâre nr. 152/26.07.2023

REFERITOR LA: alipirea imobilului teren înscris în Cartea Funciară nr. 53182, cu imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 57553, aparținând domeniului privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 151/26.07.2023

REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării fără licitaţie publică către S.C. MICROMAL SERV S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de teren de 922,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în Municipiul Caracal, Intrarea Vornicul Ureche, nr. 4B, Jud. Olt, pentru extindere construcție.

Proiect de hotărâre nr. 150/26.07.2023

REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării fără licitaţie publică către S.C. MATO S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de teren de 342,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în Municipiul Caracal, Intrarea Buzești, nr. 4B, Jud. Olt, pentru extindere construcție.

Proiect de hotărâre nr. 149/26.07.2023

REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării fără licitaţie publică către S.C. MATO S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de teren de 365,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în Municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, nr. 8B, Jud. Olt, pentru extindere construcție.

Proiect de hotărâre nr. 148/26.07.2023

REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării fără licitaţie publică către S.C. CERES COM S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de teren de 409,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în municipiul Caracal, Aleea Dragoș Vodă, nr. 7M, Jud. Olt, pentru extindere construcție.

Proiect de hotărâre nr. 147/26.07.2023

REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării fără licitaţie publică către Bălăceanu Ion, pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de teren de 269,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în Caracal str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Jud. Olt, pentru extindere construcție.


Proiect de hotărâre nr. 146/19.07.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum și modificarea listei de investiții pe anul 2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 145/19.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA HARALAMB LECCA”.

Proiect de hotărâre nr. 144/19.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA COOPERAȚIEI”.

Proiect de hotărâre nr. 143/19.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA BOGDAN VODĂ”.

Proiect de hotărâre nr. 142/19.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA PROGRESULUI”.

Proiect de hotărâre nr. 141/19.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA ION CREANGĂ”.

Proiect de hotărâre nr. 140/19.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA POENARI”.

Proiect de hotărâre nr. 139/19.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA RĂSURII”.

Proiect de hotărâre nr. 138/19.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADA POPA SAPCA”.

Proiect de hotărâre nr. 137/19.07.2023

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 106/15.06.2023, privind aprobarea depunerii pentru finanțare a proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN MUNICIPIUL CARACAL” în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C13- REFORME SOCIALE Investiția I4 crearea unei rețele de centre se zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice Titlu apel PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice.


Proiect de hotărâre nr. 135/11.07.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 179/06.12.2018, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”

Proiect de hotărâre nr. 134/11.07.2023

REFERITOR LA: aprobarea rectificarii Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum și a modificarii listei de investiții pe anul 2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal


Proiect de hotărâre nr. 132/03.07.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum și modificarea listei de investiții pe anul 2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 131/03.07.2023

REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 129/29.08.2022 privind  desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 130/03.07.2023

REFERITOR LA: acordul privind desemnarea persoanei care să exercite controlul financiar preventiv propriu la Creșa Universul copiilor Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516